14.05.2021

Dvojnásobné výhody so zmluvou o aktualizácii ATASSplus

Plnoautomatické a inteligentné riadenie zasnežovacieho zariadenia je predpokladom energeticky efektívnej výroby snehu. ATASSplus od spoločnosti TechnoAlpin je intuitívny riadiaci softvér, ktorý podporuje celý proces zasnežovania, plánovania a manažmentu lyžiarskych stredísk. Rovnako ako všetky ostatné softvéry dostupné na trhu aj ATASSplus sa neustále vyvíja. Týmto ďalším vývojom spoločnosť TechnoAlpin zaručuje kompatibilitu najnovšej verzie softvéru s najaktuálnejšími operačnými systémami.

Aby mali zákazníci využívajúci softvér ATASSplus počas jeho vývoja vždy aktuálnu verziu, ponúka im spoločnosť TechnoAlpin uzatvorenie zmluvy o aktualizácii, čím sa softvér vždy aktualizuje na najnovší stav. Neustále prispôsobovanie softvéru súčasnému stavu techniky zvyšuje výrazne prevádzkovú bezpečnosť a dostupnosť zariadenia. Navyše sa každý rok vďaka spätnej väzbe od zákazníkov vyvíjajú nové nástroje a funkcie a zároveň sa vylepšujú a sprístupňujú už existujúce. 

V roku 2021 ponúka spoločnosť TechnoAlpin svojim zákazníkom popri zmluve o aktualizácii, navyše k všetkým benefitom softvéru, ešte jednu celkom výnimočnú výhodu: kto v období od 1.5. do 30.9. objedná náhradné diely v celkovej hodnote minimálne 10 000,- Eur, získa k tomu exkluzívne zdarma 34-palcovú obrazovku v hodnote viac ako 1 000,- Eur. Ovládanie systému ATASSplus na takejto obrazovke zvyšuje nielen skúsenosť používateľa, ale poskytuje aj ideálny hardvérový základ pre prechod na nový softvér ATASSpro od spoločnosti TechnoAlpin, ktorý bude oficiálne uvedený na trh v roku 2021.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: