07.02.2020

Inovácie na stretnutí Sales Meeting 2020 spoločnosti TechnoAlpin

Spoločnosť TechnoAlpin každoročne organizuje stretnutie Sales Meeting, ktoré je smerodajné pre nasledujúcu sezónu. Na stretnutie Sales Meeting 2020 v Bolzane pozvala spoločnosť TechnoAlpin predajné tímy, ale aj obchodných partnerov z rôznych krajín a regiónov, aby si vzájomne povymieňali informácie a poznatky. Celkovo prišlo do Bolzany medzi 03. a 06. februárom 2020 približne 180 zamestnancov a partnerov z celého sveta.

Jeden deň z trojdňového stretnutia Sales Meeting strávili všetci členovia predajného tímu spoločne. Počas toho sa prerokovalo niekoľko zaujímavých noviniek, ktoré sa týkajú aktuálneho roka. Spoločne s konateľom spoločnosti, Erichom Gummererom, sa tím spoločnosti TechnoAlpin ešte raz vrátil k roku 2019 a krátko ho zhrnul. Rôzne prednášky rozšírili vedomosti o technických novinkách a inovatívnych zmenách.

Stretnutia Sales Meeting sa zúčastnil aj nemecký konzultant pre riadenie, Kishor Sridhar, ktorý sa zhostil úlohy Keynote speakera. Hovoril o nových výzvach v oblasti predaja v digitálnom veku.

Rovnako ako v roku 2019, aj tento rok mali predajné tímy z rôznych trhov možnosť vymieňať si konkrétne poznatky o jednotlivých trhoch na takzvaných stretnutiach Group Sales Meetings. Tieto stretnutia sa zmeriavali na predajné tímy rozličných krajín a regiónov a umožnili tak podrobné prispôsobenie sa rôznym východiskovým situáciám. Spoločnosť TechnoAlpin ako medzinárodný technologický líder si je vedomá požiadaviek jednotlivých krajín, a je preto presvedčená o potrebe zohľadnenia osobitostí rozličných trhov.

Okrem formálnych zasadnutí si predajný tím našiel počas stretnutia čas aj na návštevy rôznych miest. Zavítal okrem iného do vinárstva St. Michael/Eppan alebo do priestorov dcérskej spoločnosti Engo v talianskej Varne. Pre niektorých partnerov predstavovalo stretnutie Sales Meeting aj príležitosť, po prvýkrát navštíviť novú výrobnú budovu spoločnosti TechnoAlpin na ulici Siemensstraße v Bolzane.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: