25.06.2021

Keď malé náklady prinášajú veľký zisk!

Technológia zasnežovania sa neustále vyvíja a zlepšuje so zreteľom na objem a kvalitu snehu a energetickú účinnosť. Vzhľadom na vývoj počasia dnešné zasnežovanie vyžaduje snežné delá, ktoré sú schopné vyrobiť veľké množstvo snehu za krátky čas a pracovať už od medzných teplôt.

To platí najmä vtedy, keď sa pozriete na prevádzkové údaje zasnežovania. Analýza 30 000 snežných diel vykonaná po celom svete v sezóne 2019/2020 poskytla veľmi zaujímavý náhľad na to, čo je skutočne dôležité. Táto analýza ukázala, že 71,5 % času zasnežovania prebieha v rozmedzí -2,5 až -6,4 °C teploty vlhkého teplomeru. V tomto teplotnom rozmedzí sa vyrába 63,2 % ročného objemu technického snehu.

To znamená, že je veľmi dôležité mať snežné delá umožňujúce najvyššiu efektivitu pri medzných teplotách. Pokiaľ to tak nie je, existuje vysoké riziko straty veľkej časti potenciálu výroby snehu v čase, keď je to najdôležitejšie: pred otvorením lyžiarskych stredísk, kedy prebieha príprava lyžiarskych zjazdoviek. Staršie technológie zasnežovania neumožňujú využiť plný potenciál chladných období a dostupných zdrojov.

Nákladovo efektívne riešenie

Pokiaľ sú systémy zasnežovania vybudované alebo rozšírené s využitím najnovších snežných diel, situácia súčasných systémov zasnežovania sa zmení, najmä pri rozsiahlych systémoch tyčových snežných diel, ktoré sú niekedy vybavené zastarávajúcou alebo staršou technológiou. Našťastie existuje jednoduchý a nákladovo efektívny spôsob, ako renovovať tento typ systémov na vyššiu úroveň a zaviesť výhody využívania najnovších technologických prvkov.

Na základe dlhoročného výskumu a vývoja a s využitím rozsiahlych technických schopností je spoločnosť TechnoAlpin schopná ponúknuť prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk technické riešenie, ktoré bude vyžadovať len malú investíciu: výmenu hlavy zasnežovacej tyče.

Zachová sa rovnaká trubica tyče a ventil a je nutné vymeniť len hlavu zasnežovacej tyče. Napríklad hlavy zasnežovacej tyče Rubis Classic A30 a A9 je možné vymeniť za hlavy Rubis Evo, TL4 (štandardná verzia) alebo V3. Obmedzená investícia tak prinesie podstatné zvýšenie so zreteľom na produkciu a efektívne využívanie zdrojov.

Prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk to umožní využívať výhody súčasných moderných technológií zasnežovania od spoločnosti TechnoAlpin pri vynaložení malých investičných výdavkov.

Prečítajte si viac o analýze prevádzkových údajov.

Prečítajte si viac o analýze prevádzkových údajov.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: