03-01-2020

LET IT SNOW – Výročné podujatie 2019 „Južná hviezda (Südstern)“ spoločnosti TechnoAlpin

LET IT SNOW – tak znie motto tohtoročného výročného podujatia „Južná hviezda“, ktoré sa konalo prvýkrát v sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane. V súlade s touto témou sa 28. decembra zišlo na neformálnom stretnutí okolo 400 „Južných hviezd“ a partnerov „Južných hviezd“ z celého sveta v špeciálne upravených skladovacích halách svetového lídra v technickom zasnežovaní. „Južná hviezda“ je sieť Južných Tirolčanov, ktorí pracujú v zahraničí najmenej dva roky a spája Južných Tirolčanov z najrozličnejších odvetví. Sieť „Južná hviezda“ sa zrodila z myšlienky spájania Južných Tirolčanov, ktorí sa z pracovných dôvodov nachádzajú v zahraničí, s cieľom podporovať komunikáciu a interakciu jednotlivých členov a zároveň posilniť ich kontakt s domovinou. Sieť tiež predstavuje platformu, ktorá umožňuje pozitívnu výmenu poznatkov s miestnym hospodárstvom a miestnou spoločnosťou.

Vyvrcholenie v ročnom kalendári

Výročné podujatie, ktoré sa koná pravidelne 28. decembra, je každoročným vyvrcholením siete „Južná hviezda“. Podujatia sa zúčastňujú Južné hviezdy, žijúce a pracujúce v Južnom Tirolsku a na celom svete, partneri „Južnej hviezdy“, ktorí si sieť vážia a roky ju podporujú a zakladatelia „Južnej hviezdy“, ktorí si kedysi išli za svojou myšlienkou, spájať Južných Tirolčanov žijúcich v zahraničí medzi sebou a so svojou domovinou. Vzájomná interakcia a vytváranie sietí boli preto v popredí aj na podujatí, ktoré sa konalo v sídle spoločnosti TechnoAlpin.  Sieť má v súčasnosti 2 778 členov, ktorí žijú a pracujú v 84 krajinách na celom svete. TechnoAlpin bola preto ako medzinárodná spoločnosť ideálnym miestom konania: o medzinárodnej orientácii spoločnosti svedčí 15 pobočiek v 13 krajinách a sieť 19 obchodných partnerov na celom svete. Už asi 2 400 zákazníkov vo viac ako 50 krajinách sa spolieha na dlhoročné know-how spoločnosti TechnoAlpin, ktorá sa od svojho založenia v roku 1990 snaží o medzinárodné pole pôsobnosti.

Stretnutie bolo príležitosťou predstaviť medzinárodnému publiku skupinu podnikov spoločnosti TechnoAlpin. Nadšení účastníci tak mohli navštíviť miestnosť Snowroom spoločnosti TechnoAlpin, sledovať vývoj snežných diel na základe rôznych modelov za posledné desaťročia a zoznámiť sa s technickými vlastnosťami hasiaceho robota z dielne spoločnosti EmiControls či stroja na úpravu ľadu od spoločnosti Engo. Úspešné podujatie zavŕšili vynikajúce kulinárske špeciality a kvalitný hudobný program.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: