17.07.2020

Predstavenie servisu spoločnosti TechnoAlpin

Dokonale zosúladené zasnežovacie zariadenie je zárukou zasnežovania optimalizovaného na efektívne využívanie zdrojov. Iba bezchybným fungovaním všetkých komponentov zariadenia dosiahnete optimálnu energetickú efektívnosť. Spoločnosť TechnoAlpin si preto už roky zakladá na komplexnom popredajnom servise (After Sales Service) a pomáha svojim zákazníkom po celom svete vo všetkých oblastiach.

Tím spoločnosti TechnoAlpin ponúka širokú paletu servisných služieb, ktoré vám garantujeme počas celého roka. S rozsiahlym know-how spoločnosti TechnoAlpin sa staráme o lyžiarske strediská po celom svete. Preto je viac než logické, že spoločnosť TechnoAlpin poskytuje svojim zákazníkom hlbší náhľad do tak rozsiahlej a dôležitej oblasti. 

Video: Popredajný predaj spoločnosti TechnoAlpin zahŕňa

Pre Arna Hafnera, výkonný manažér popredajného servisu spoločnosti TechnoAlpin, znamená popredajný servis starostlivosť o zákazníkov po celom svete. To zahŕňa nielen opravy, ale aj úpravy, obnovenia a zmeny celkového zasnežovacích zariadení. Tím popredajného servisu spoločnosti TechnoAlpin tvorí približne 130 pracovníkov po celom svete, ktorí pôsobia v sídle v Bozene, ale aj celosvetovo v deviatich servisných centrách. Najdôležitejší čas pre servisovanie nastáva na jeseň, pretože zasnežovacie zariadenia budú musieť byť onedlho v plnej prevádzke. Počas tohto obdobia je servisný tím spoločnosti TechnoAlpin v plnom nasadení, ale takisto aj naďalej pomáhajú lyžiarskym strediskám na podpore zákazníkov prostredníctvom servisnej linky.

Podstatnou súčasťou servisného centra spoločnosti TechnoAlpin je aj sklad náhradných dielov, ktorý sa nachádza v meste Volders (AT). Odtiaľ spravuje samostatný tím medzinárodný manažment náhradných dielov. Okrem týchto obrovských oblastí existujú aj iné dôležité oddelenia na oddelení servisu spoločnosti TechnoAlpin: Už niekoľko rokov ponúka TechnoAlpin Academy bohatý školiaci program s cieľom sprostredkovať dôležité informácie o zaobchádzaní a servise zasnežovacích zariadení, čerpacích staníc a softvérov. Každoročne túto možnosť využije viac než 500 záujemcov.

V každej oblasti pracujú kompetentní pracovníci a pomocou týchto videí by sme vám chceli priblížiť, v čom spočíva ich práca. Pozrite si prvé video zo série, v ktorom Arno Hafner približuje oddelenie servisu.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: