06-08-2021

Revízie a opravy

Spoločnosť TechnoAlpin je známa tým, že ponúka rozsiahly servis po predaji a podporu lyžiarskych stredísk v každom ohľade. Preto servisné služby zahŕňajú aj opravu a revíziu snežných diel a jednotlivých súčiastok zasnežovacieho zariadenia. Týka sa to všetkých produktov počas celej doby životnosti zasnežovacieho zariadenia.

Naši zákazníci môžu získať ešte väčší prehľad o servisných službách spoločnosti TechnoAlpin vďaka sérii videí, ktoré sme začali natáčať. Pracovníci servisného tímu v nich predstavia jednotlivé oblasti.

Video: Predĺženie životnosti produktov

Hannes Pichler pracuje na oddelení revízie a opráv spoločnosti TechnoAlpin a je tam zodpovedný za tím, ktorý sa stará o opravu a kontrolu jednotlivých komponentov zasnežovacích diel, ako aj rozvodného materiálu a materiálu čerpadlových staníc. „Zaevidujem došlý materiál, pripravím ho na ďalšie spracovanie a koordinujem procesy,“ vysvetľuje Hannes svoje úlohy. Tým je spojovacím článkom medzi obslužným oddelením a dielňou, ale aj kontaktným partnerom pre pobočky, technikov a predajcov.

Mnohé súčiastky snežných diel sa pritom opravujú v internej dielni spoločnosti TechnoAlpin. Zahŕňa to okrem iného kompresory, ventily, elektranty (stĺpy s elektrickou zásuvkou) alebo spínacie skrine. Na udržanie čo najkratšieho možného času opravy sa zamestnanci pritom neustále ďalej vzdelávajú, aby aj nové produkty dokázali bezodkladne opäť opraviť tak, aby boli pripravené na prevádzku. „Pre mňa je to vždy opäť niečo špeciálne, keď sa chybným a starým produktom prepožičia nový lesk a život. Tak prispievame k šetreniu životného prostredia a znižovaniu množstva odpadu. A naši zákazníci sa tešia z dôkladne renovovaného produktu,“ vysvetľuje Hannes.

Pozrite si tu video o dielni s Hannesom Pichlerom.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: