18.12.2020

Servisný portál: Lepší zážitok pre návštevníkov!

Servisný portál spoločnosti TechnoAlpin je najlepším miestom na vyhľadanie potrebných informácií o vašich snežných delách, softvéri a strojovniach. Používatelia produktov TechnoAlpin už vedia, že portál prináša množstvo informácií: náhradné diely, používateľské príručky, technická dokumentácia a formuláre, tipy a videá o údržbe, ako aj možnosť zaslať spätnú väzbu Servisnému tímu alebo mať špeciálne požiadavky a oveľa viac!

Aby sme však šli o krok ďalej a ponúkli vylepšené zážitky návštevníkom a používateľom portálu, Servisný tím TechnoAlpin nedávno predstavil nové funkcie, ktoré sa týkajú hlavne optimalizácie vyhľadávania položiek, kompatibility náhradných dielov a komponentov, ako aj informácií používateľského profilu alebo vylepšenia pracovného toku košíka a postup odhlásenia. Pozrime sa na niektoré z nich.

Optimalizácia vyhľadávania položiek. 3D nákresy.

Servisný portál teraz ponúka výkonnejšie možnosti vyhľadávania s možnosťou prepínania medzi 3D nákresmi a režimami Zoznam, aby ste získali diely a uistili sa, že hľadáte to, čo potrebujete. To umožňuje ľahký prístup ku všetkým častiam príslušnosti k podskupine alebo komponentu priamo z 3D nákresov stroja. Pre jednotlivé diely existuje tiež možnosť skontrolovať kompatibilitu s rôznymi strojmi a získať prístup k 3D nákresom, ak sú k dispozícii. V tejto upgradovanej verzii nájdu používatelia aj ďalšie 3D položky najobľúbenejších strojov a produktov TechnoAlpin.

Aby sme vám ušetrili drahocenný čas, vylepšili sme aj navigáciu v ponuke „Kategória“ a možnosti filtrovania. A portál je dnes ešte používateľsky prívetivejší s rozšírenou prezentáciou osobného profilu používateľa. Z používateľského profilu je teraz možné meniť a aktualizovať informácie, napríklad heslo, alebo upravovať, pridávať alebo spravovať dodacie adresy, ako aj prezerať históriu objednávok. Cieľom je poskytnúť používateľom väčšiu autonómiu pri používaní Servisného portálu.

Servisný portál spoločnosti TechnoAlpin je skutočne „jednotným kontaktným miestom“ pre všetky otázky týkajúce sa servisu

! Navštívte teda servisný portál spoločnosti TechnoAlpin: service.technoalpin.com!

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: