02.04.2021

Spoločnosť Silvrettaseilbahn AG: Zvýšenie efektívnosti vďaka výmene hlavy snežnej tyče

Spoločnosť TechnoAlpin neustále pracuje na ďalšom vývoji celého sortimentu výrobkov. Hlavným cieľom je pritom optimalizácia v oblasti efektívnosti a zasnežovacieho výkonu. Jednou z možností zvýšenia efektívnosti v oblasti tyčových snežných diel je výmena hlavy snežnej tyče. Tá predstavuje jednoduché a cenovo výhodné riešenie pre lyžiarske strediská, ktoré tak môžu profitovať z výkonu najnovších modelov. Samotné zariadenie zostane zachované, vymení sa iba hlava snežnej tyče.

Aj spoločnosť Silvrettaseilbahn AG využíva túto jednoduchú metódu a už pri viac ako 300 tyčových snežných delách vymenila hlavu snežnej tyče Rubis Classic za nový model Rubis EVO. „Náklady sú zanedbateľné, výsledok je naopak mimoriadne výnosný: Väčšie množstvo snehu lepšej kvality pri približne o 40 % nižšej spotrebe vzduchu,“ sumarizuje Markus Walser, predseda predstavenstva spoločnosti Silvrettaseilbahn AG.

Silvrettaseilbahn AG výmene hlavy snežnej tyče
TechnoAlpin hlavy snežnej tyče Rubis EVO

Nižšie požiadavky na zdroje

Analýza prevádzkových údajov približne 30 000 snežných diel po celom svete ukazuje, že 71,5 % produktívnych hodín prebieha v hraničnom rozsahu teplôt medzi -2,5 a -6,5 °C teploty vlhkého teplomera (pomer teploty vzduchu a relatívnej vlhkosti vzduchu). Počas tohto obdobia sa vyrobia viac ako dve tretiny ročného objemu. Preto sa spoločnosť TechnoAlpin zameriava na vývoj a optimalizáciu tyčových snežných diel, ktoré pracujú za týchto podmienok s mimoriadne optimalizovaným využitím zdrojov. „Výmena nového modelu hlavy snežnej tyče so sebou prináša predovšetkým veľké výhody z environmentálneho hľadiska, ako aj z hľadiska energetických technológií. Naši hostia navyše profitujú z väčšieho množstva snehu vyššej kvality na svahoch,“ zdôrazňuje Markus Walser.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: