22.05.2020

Spoločnosť TechnoAlpin ponúka svoje odborné znalosti v boji proti koronavírusu covid-19

V rámci boja proti pandémii covid-19 sa technici spoločnosti TechnoAlpin zúčastnili na dezinfekčných prácach spoločnosti EmiControls – dcérskej spoločnosti skupiny TechnoAlpin – aby tak pomohli s postupným obnovením prevádzok spoločností a vytvorili čo najlepšie podmienky v súvislosti s ochranou zdravia a bezpečnosti zamestnancov. Spoločnosť EmiControls využitím turbín rozprašuje dezinfekčný prostriedok a dezinfikuje tak budovy, výrobné dielne, sklady atď.

Tieto turbíny sa bežne využívajú na redukovanie prachu a pachu, čo sú dva hlavné trhové segmenty, na ktoré sa orientuje spoločnosť EmiControls spolu s hasením požiarov. Vďaka rozprašovacím turbínam možno rýchlo vyčistiť veľké plochy. Stroje zmiešajú vodu s dezinfekčným prípravkom a rozprášia ich na povrchy, čím ich čistia. Na zaistenie spoľahlivosti riešenia a zaručenie optimálneho výsledku sa vykonali laboratórne testy. Používaný prípravok navyše nie je pre ľudí nebezpečný, čistenie teda nepredstavuje problém pre zamestnancov, ktorí sa potom vrátia na miesto výkonu práce.

Technici spoločnosti TechnoAlpin so svojimi odbornými znalosťami a logistickou podporou pomohli spoločnosti EmiControls vykonať prvú dezinfekčnú akciu v Kässbohrer vo Francúzsku, francúzskej dcérskej spoločnosti svetového lídra v oblasti výroby strojov na úpravu povrchov s PistenBully.

„Naším cieľom je umožniť postupné obnovenie našej činnosti a zabezpečiť najvyššiu úroveň ochrany zdravia zamestnancov spoločnosti. Začneme s dezinfekciou pracovných dielní a skladov s náhradnými dielmi. Dezinfekčný proces navrhnutý spoločnosťou EmiControls možno pomocou overenej technológie rozprašovania jednoducho implementovať a ponúka záruku pozitívneho výsledku,“ hovorí Didier Bic, výkonný riaditeľ spoločnosti Kässbohrer E.S.E. vo Francúzsku.

Spoločnosť TechnoAlpin je hrdá, že sa mohla aktívne zúčastniť boja proti vírusu covid-19 a pomôcť spoločnostiam a zamestnancom v návrate do bežného režimu!

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: