07.05.2021

TechnoAlpin Academy

Už niekoľko rokov ponúka spoločnosť TechnoAlpin rozsiahly školiaci program prostredníctvom svojej platformy TechnoAlpin Academy. Cieľom je sprostredkovať účastníkom kurzov know-how, ako môžu predchádzať technickým problémom a zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť.

Naši zákazníci môžu získať ešte väčší prehľad o servisných službách spoločnosti TechnoAlpin vďaka sérii videí, ktoré sme začali natáčať. Pracovníci servisného tímu v nich predstavia jednotlivé oblasti.

Video: Kurzy na tému riešenia problémov

In dV minulých rokoch vyškolila TechnoAlpin Academy na celom svete takmer 450 účastníkov kurzov. „Naším cieľom je poskytnúť účastníkom našich školení dôležité informácie: Ako sa ovládajú naše zariadenia, ako funguje údržba, ako môžu jednoducho vyriešiť problém. A to v oblasti snežných diel, čerpacích staníc a softvéru,“ objasňuje Andreas Schwingshackl, tímlíder TechnoAlpin Academy.

Veľký dôraz sa kladie na praktické školenia. Školiaca miestnosť v Bolzane je preto vybavená najnovšími snežnými delami a prierezmi rôznych modelov. To zaručuje účastníkom ideálnu školiacu atmosféru. Odborní školitelia sú navyše zárukou jednoduchého a kvalitného sprostredkovania informácií. Okrem iného sa aktuálne veľa kurzov koná priamo v lyžiarskych strediskách alebo online pomocou moderného a intuitívne ovládateľného školiaceho portálu. Obsahy kurzov sú pritom, samozrejme, vysvetlené rovnako efektívne a jednoducho.

Pre Andreasa Schwingshackla je dôležité, aby sa mohli školenia pre zákazníkov naďalej organizovať: „Vždy radi privítame zákazníkov na kurzoch v našej akadémii, aby sme im mohli odovzdať naše know-how.“ Pozrite si video o školeniach TechnoAlpin Academy s Andreasom Schwingshacklom.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: