17.01.2020

TechnoAlpin Academy 2020

Mnohé roky spoločnosť TechnoAlpin ponúka v hlavnom sídle v Bolzane rozsiahly školiaci program. Jeho cieľom je každoročne sprostredkovať okolo 450 účastníkom kurzu z celého svete dôležité informácie o manipulácii a údržbe snežných diel, čerpacích staníc a softvéru. Vďaka osvojenému know-how možno predchádzať technickým problémom a zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť. Vďaka tomu je možné ešte efektívnejšie používanie zasnežovacích zariadení.

Spoločnosť TechnoAlpin ponúka aj tento rok od marca do júna viaceré obsahovo bohaté školenia. Nezanedbá sa pritom žiadna oblasť zasnežovacieho zariadenia. TechnoAlpin Academy umožňuje prostredníctvom špeciálnych a všeobecných kurzov získavanie dôležitých informácií o štruktúre, používaní a údržbe snežných diel, riadiaceho softvéru a čerpacích staníc. Škála tém pritom siaha od základných kurzov venovaných konštrukcii a princípu fungovania rôznych typov strojov, cez kurzy zamerané na používanie riadiacich softvérov ATASSplus a Liberty alebo využívanie elektriny v snežných delách, až po kurzy so zameraním na ventily, spôsob fungovania čerpacích staníc či revízie. Do existujúcich modulov sa neustále pridávajú nové produkty. Okrem toho boli v dôsledku mimoriadneho záujmu vypracované dva nové vzdelávacie moduly: intenzívne školenie zamerané na TR10, snežné delo najnovšej generácie, ako aj modul, ktorý sa venuje iba rôznym tyčovým modelom spolu s príslušnými ventilmi.

Z dôvodu zabezpečenia ideálnych podmienok bola priestranná školiaca miestnosť v hlavnom sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane vybavená aktuálnymi snežnými delami a prierezmi rôznych modelov. Na účely softvérových školení dostane každý účastník k dispozícii tablet. Odborní školitelia predostrú účastníkom obsahy školení jednoduchou a efektívnou formou, pričom sa budú snažiť o to, aby sa školenia čo najviac priblížili praxi.

Jednoduché prihlásenie jedným klikom

Účastníci sa do jednotlivých kurzov môžu pohodlne prihlásiť priamo prostredníctvom TechnoAlpin Serviceportal. Tu nájdete aj všetky dôležité informácie o dostupnosti kurzov, druhoch školení, obsahoch, termínoch a cenách.

Pre záujemcov ponúka spoločnosť TechnoAlpin aj individuálne školenia priamo na mieste u zákazníka. Stačí nás kontaktovať na adrese academy@technoalpin.com a spoločne vypracujeme školiaci program šitý na mieru vašim potrebám.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: