02.10.2020

TechnoAlpin East Europe: Špecializácia vedie k úspechu

Dostupnosť pre zákazníkov je jedným z najdôležitejších prikázaní spol. TechnoAlpin. Ako vedúca spoločnosť na svetovom trhu v odvetví technického zasnežovania dnes spoločnosť pôsobí, popri svojom ústredí v Bolzane v Taliansku, v ďalších 15 prevádzkach v 13 krajinách, a tak garantuje priamy kontakt približne s 2 400 zákazníkmi na celom svete. A východoeurópsky trh tu nie je žiadnou výnimkou: V roku 2003 bola v Žiline na severnom Slovensku založená pobočka spoločnosti TechnoAlpin East Europe. Bilancia pobočky je odvtedy viac než reprezentatívna.

Celkom 18 zamestnankýň a zamestnancov z oddelení predaja, správy, projektovania a plánovania, oddelenia Contract Management, ako aj zákazníckeho servisu medzičasom pracujú v slovenskej pobočke spoločnosti TechnoAlpin. Zo Žiliny sa spoločne s rôznymi špecializovanými oddeleniami ústredia firmy ročne naplánujú a zrealizujú mnohé zasnežovacie projekty na Slovensku, v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Špeciálny význam pre spoločnosť TechnoAlpin East Europe pritom majú projekty, pri ktorých sa používa technológia Snowfactory

Snowfactory predstavuje inovatívnu zasnežovaciu technológiu, ktorá dokáže vyrábať sneh nezávisle od teploty vzduchu. Tým podporuje istotu prevádzkovateľov zimných športových stredísk pri plánovaní. Nepoužíva sa ako náhrada, ale omnoho častejšie ako doplnok k tradičnému zasnežovaniu a nasadzuje sa špeciálne pri nižšie ležiacich úsekoch a dôležitých spojovacích zjazdovkách, pretože vie garantovať zasnežovanie aj pri vyšších teplotách, napr. na začiatku sezóny. „Špeciálne na východoeurópskych trhoch sme v predchádzajúcich rokoch realizovali mnohé zasnežovacie projekty, pri ktorých je technológia Snowfactory dôležitou časťou zariadenia,“ vysvetľuje Zuzana Holášová, vedúca pobočky TechnoAlpin East Europe. „Tak sa technológia dnes používa napríklad v strediskách v Ostrave, Tošoviciach, Monínci, Ještede, Karpacz- Ski Vegas, Karpacz - Winterpol alebo aj v stredisku Kurza Gora.“ V Monínci v súčastnosti vzniká prvá zjazdovka v strednej Európe, ktorá bude na 1,4 km zasnežovaná výhradne pomocou technológie Snowfactory. Takto si pobočka dokázala v minulých rokoch v tomto odbore vybudovať jedinečnú špecifikáciu.

Spoločnosť TechnoAlpin East Europe svojim zákazníkom ponúka realizáciu „all inclusive“ – od plánovania cez získanie stavebných povolení vrátane všetkej nevyhnutnej dokumentácie, stavebných prác až po uvedenie zariadenia do prevádzky, pochádzajú všetky služby hotové na kľúč od jednej spoločnosti. V súčastnosti sa plánujú, príp. realizujú rôzne nové veľké projekty

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: