19.02.2021

TechnoAlpin spúšťa perspektívny výskumný projekt

Spoločnosť TechnoAlpin ako popredný výrobca zasnežovacích zariadení spúšťa výskumný projekt v spolupráci so Slobodnou univerzitou v Bolzane a firmou Durst, talianskym výrobcom pokrokových digitálnych a výrobných technológií. Cieľom projektu s názvom „Premise“, ktorý podporil Európsky fond regionálneho rozvoja, je vybudovanie infraštruktúry pre predvídateľnú údržbu výrobných zariadení.

Zasnežovacie zariadenia sú komplexné technologické systémy, ktoré sa používajú len sezónne. Čerpadlové a kompresorové stanice sú pritom srdcom každého zariadenia a pozostávajú z množstva hydraulických, mechanických a elektronických komponentov. Ak sa v nich vyskytnú poruchy, môže dôjsť k výpadku celého zariadenia. TechnoAlpin sa už niekoľko rokov sústreďuje na pravidelnú údržbu strojovní, aby sa preventívne zabránilo možným problémom. „Pomocou prediktívnej údržby, teda včasného rozpoznania porúch na základe archívnych, ako aj reálnych údajov sme schopní konštruovať ešte efektívnejšie a spoľahlivejšie zasnežovacie zariadenia,“ objasňuje Thomas Tschager, Team Leader Data Analytics v spoločnosti TechnoAlpin. „V tomto projekte analyzujeme údaje z nášho riadiaceho softvéru, aby sme mohli monitorovať stav jednotlivých komponentov strojovne a predpovedať hroziace výpadky. Vďaka tomu budú servisné zásahy efektívnejšie a lepšie plánovateľné. Rovnako nám môže táto nová technológia ukázať potenciál optimalizácie našich strojovní.“

projektu "Premise" - Európsky fond regionálneho rozvoja

Das Projekt “Premise“ wird von Prof. Johann Gamper, Professor an der Fakultät für Informatik, geleitet und hat eine Laufzeit von zwei Jahren. Mit diesem Projekt sollen Algorithmen und Methoden für die Predictive Maintenance entwickelt werden. Die Freie Universität Bozen hat umfangreiche Erfahrung in der Datenanalyse, die bei diesem Projekt zum Einsatz kommen. Neben TechnoAlpin bringt zusätzlich auch das Unternehmen Durst Domänenwissen ein. Die beiden Firmen haben unterschiedliche Anwendungsfälle für Predictive Maintenance, was es erlaubt verschiedene Szenarien und Algorithmen schneller zu entwickeln. Dies soll es ermöglichen ein allgemein gültiges System zu entwickeln, das es erlaubt, kundenspezifische Anpassungen an neue Umgebungen leicht einzuarbeiten. 

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: