10.04.2020

Údržba podporuje energetickú účinnosť

Spoločnosť TechnoAlpin je zárukou dokonale zosúladeného zasnežovacieho zariadenia a teda aj zasnežovania optimalizovaného na efektívne využívanie zdrojov. Dôvera k svetovému lídrovi na trhu umožňuje bezchybnú prevádzku zariadenia a dokonalú spoluprácu všetkých jeho jednotlivých častí a komponentov.

Zasnežovacie zariadenia sú komplexné technologické systémy, ktoré sa používajú len sezónne. Preto je veľmi dôležité, aby na začiatku sezóny mohli byť bez problémov uvedené do prevádzky. Čerpadlové a kompresorové stanice sú pritom srdcom každého zariadenia. Pozostávajú z množstva hydraulických, mechanických a elektronických komponentov. Ak sa v nich vyskytnú poruchy, môže dôjsť k nečinnosti celého zariadenia. Aby sa zabránilo veľkým škodám na čerpadlových staniciach, je dôležité pravidelne kontrolovať čerpadlá a kompresory a vykonávať ich údržbu. 

Profesionálna oprava v optimálnom prostredí

Opravy čerpadiel by mal vykonávať výlučne odborný personál. Spoločnosť TechnoAlpin z tohto dôvodu vyškolila svoj vlastný servisný tím so zameraním na čerpadlá, ktorý pozostáva z 15 pracovníkov. Tí sú roztrúsení po celom svete a pracujú z rôznych servisných stredísk pre strednú Európu, Škandináviu, Čínu alebo východnú Európu. Odborný personál spoločnosti TechnoAlpin pomocou obsiahlej analýzy stavu najskôr skontroluje celú strojovňu. Na základe tejto analýzy je možné naplánovať potrebné opatrenia. V rámci údržby sa kontroluje vystredenie čerpadiel a eventuálne sa vystredia nanovo a zmerajú sa aj ich vibrácie. Pomocou termokamery sa snímajú „hot spots“ ložísk a motorov čerpadiel a kontrolujú sa ventily, filtre a posúvače. Skontroluje sa funkčnosť kompresorov a podľa výrobcu sa vymenia ventily, olej a filtre.

Mnohé roky sú zamestnanci spoločnosti TechnoAlpin školení výrobcami, a preto je spoločnosť TechnoAlpin autorizovanou servisnou dielňou pre Kaeser, Caprari a KSB, ako aj OEM partnerom pre Danfoss a Evoqua. Ak by boli potrebné rozsiahlejšie opravy či údržba, budú vykonané v servisnej dielni v hlavnom sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane. Tu je možná odborná revízia čerpadiel a mobilných čerpadiel, ventilov, snežných diel, motorov a armatúr za optimálnych podmienok. Táto servisná dielňa umožňuje spoločnosti TechnoAlpin poskytovať bezvadné servisné služby.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: