11.09.2020

Všetko je vec hlavy - Umenie zasnežovania!

Za posledných 30 rokov spoločnosť TechnoAlpin vyvinula tie najmodernejšie a technicky najvyspelejšie zariadenia na výrobu snehu, aby sa prispôsobila meniacemu sa životnému prostrediu a podmienkam počasia, avšak zároveň splnila zvyšujúce sa nároky prevádzkovateľov lyžiarskych stredísk. To platí ako pre turbínové, tak aj pre stožiarové snežné delá.

V súčastnosti sa výrobný rad značky TechnoAlpin môže pochváliť tými najlepšími stožiarovými snežnými delami na trhu, či už v zmysle produkcie snehu, kvality alebo objemu, ale aj úspory energie. Pri vyhliadkach produkcie snehu charakterizovaných čoraz kratšími a neistejšími podmienkami počasia je dôležité mať také zariadenia na výrobu snehu, ktoré sa dajú ľahko prispôsobiť a zároveň dokážu zabezpečiť tú najvyššiu kvalitu snehu.

Počnúc od TL6, TL4 po V3, Rubis Evo alebo ich variantov „ee“ je spoločnosť TechnoAlpin schopná ponúknuť tie najvhodnejšie výrobky už pri návrhu zasnežovacieho systému, a rozšíriť alebo prispôsobiť už existujúci systém. Odborníci na zasnežovanie dokážu zabezpečiť dokonalé riešenia tak, aby splnili požiadavky na výrobu snehu v akomkoľvek lyžiarskom stredisku: medzné a chladnejšie teploty, zúžené, široké alebo strmé svahy, inštalácie s centrálnym vzduchom alebo so zabudovaným kompresorom!

Stožiarové snežné delá značky TechnoAlpin sa vyznačujú najmodernejšími parametrami, ktoré sú výsledkom dlhoročného vývoja, získaných poznatkov z inžinierstva výrobku a spätnej odozvy z oblasti: motorizovaná hlava na zvýšenie a maximalizáciu kombinácií prietoku, dýzy s keramickou vložkou na zachovanie kvality snehu počas každej sezóny, nukleátory s úpravou vnútorného povrchu zvyšujúcou ich životnosť a špecifický návrh zabraňujúci spätnému prúdeniu vody do okruhu vzduchu, atď. Tieto moderné vlastnosti vo výrobe snehu sa nedajú nájsť nikde inde a sú zárukou tej najlepšej možnej produkcie snehu.

Ľahká aktualizácia. Zdokonalený výkon.

Aj lyžiarske strediská, ktoré vo svojich zasnežovacích systémoch používajú stožiarové snežné delá staršej generácie, majú možnosť jednoduchým spôsobom aktualizovať vybavenie, charakterizované rýchlym návratom investícií. Výmenou hláv starších stožiarových snežných diel za nové značky TechnoAlpin sa sa dá očakávať až 30% zvýšenie výroby snehu a zvýši sa aj úspora energie, pričom náklady na výrobu snehu sa znížia. Podmienkou pri týchto aktualizáciách však je, že bude použité len originálne vybavenie od spoločnosti TechnoAlpin, ktoré je zárukou dosiahnutia optimálnych výsledkov a najvyšších výkonov, najmä preto, že je treba prispôsobiť riadiaci softvér - ATASSplus alebo Liberty - aby mohla byť výmena hláv stožiarových snežných diel začlenená.

Dodávanie tých najlepších výrobkov a riešení určených na zasnežovanie zákazníkom a prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk boli vždy súčasťou DNA spoločnosti, a stožiarové snežné delá nie sú z tohto uhla pohľadu žiadnou výnimkou! TechnoAlpin je hrdá na to, že prispieva k úspechom zimných prevádzok lyžiarskych stredísk po celom svete už od roku 1990!

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: