08.01.2021

Zaručená spokojnosť. Osvedčená kvalita v každej oblasti.

Od roku 1990 bola okrem inovácie základom filozofie spoločnosti TechnoAlpin aj spokojnosť zákazníkov. Nestačí to však iba hlásať! Práve preto sa TechnoAlpin už dlho zapája do procesov certifikácie ISO, aby spĺňala tie najvyššie normy.

V súčasnosti TechnoAlpin spĺňa tie najprísnejšie medzinárodné normy v týchto oblastiach: kvalita, bezpečnosť a správa životného prostredia prostredníctvom noriem ISO 9001, 18001 a 14001, ale aj výstavba závodov a potrubí v strojovniach prostredníctvom certifikátu pre zváranie ISO 3834-2, ktorého držiteľom je interné zváračské centrum spoločnosti TechnoAlpin.

Jedným z kľúčových prvkov tejto stratégie je kontrola kvality dielov, produktov a zváračských úkonov: kontrola prichádzajúceho tovaru, tlakové skúšky, nedeštruktívne rádiografické a ultrazvukové skúšky pre zvarové prvky… To všetko prispieva k tomu, že komponenty doručené na pracovisko spĺňajú naše kvalitatívne kritériá a podieľajú sa na hladkej a efektívnej realizácii projektov.

Tieto certifikácie, pri ktorých sa vyžaduje pravidelné monitorovanie zo strany externých audítorov, sú kľúčové na zaistenie toho, aby mala spoločnosť TechnoAlpin potrebné zručnosti, kapacity a organizáciu na to, aby mohla prevádzkovateľom lyžiarskych stredísk poskytovať tie najspoľahlivejšie a najefektívnejšie produkty a riešenia.

Či už ide o dizajn našich komponentov, naše snežné delá a softvér alebo o technickú stránku zasnežovacích projektov, dimenzovanie systémov a správu projektov, zásady a postupy ISO, ktoré implementuje TechnoAlpin, sú pre zákazníka zárukou optimálneho výsledku.

Náš záväzok spĺňať tieto normy v oblasti riadenia je pre naše tímy zároveň výbornou motiváciou na ďalšie zlepšovanie našich pracovných procesov a produktov: Nabáda k neustálemu zlepšovaniu vo všetkých oblastiach spoločnosti v prospech našich zákazníkov.

Pozrite si našu špecializovanú sekciu na webe technoalpin.com s certifikátmi ISO.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: