TechnoAlpin: Vášeň pre zasnežovanie

Predchádzajúca história

Začiatkom 80. rokov minulého storočia trpeli lyžiarske strediská na juh od Álp niekoľkými zimami s nedostatkom snehu. Z tohto dôvodu si lyžiarske stredisko Obereggen v Dolomitoch južného Tirolska zakúpilo snežné delo z USA. Avšak kvôli vyšším hraničným teplotám na južnej strane Álp zariadenia nepriniesli požadovaný výkon. Toto podnietilo Waltera Riedera a Georga Eisatha, vedúcich prevádzky lyžiarskeho strediska, aby sami vyvinuli snežné delo. Pri použití bežne dostupných konštrukčných dielov z poľnohospodárstva skonštruovali prototyp, ktorý mohol čoskoro nadviazať na kvalitu a výkon amerického snežného dela.

Založenie

Spoločnosť Obereggen AG napokon prototyp odkúpila a dala Eisathovi a Riederovi možnosť, aby ďalej rozvíjali svoje snežné delo. Okolité lyžiarske strediská sa čoraz viac o delá zaujímali, preto bola v polovici osemdesiatych rokov založená spoločnosť WI.TE. Spoločne s Erichom Gummererom sa nadväzne na to v roku 1990 napokon etablovala spoločnosť TechnoAlpin.

techno_2493

Medzinárodné zameranie

Už od začiatku sa spoločnosť TechnoAlpin usilovala o medzinárodné pole pôsobenia. Zakladatelia boli presvedčení, že len tým sa môže docieliť úspech v medzere na trhu v oblasti zasnežovacích systémov. Týmto celosvetovým zameraním bolo umožnené podporovať a zvyšovať investície do Výskumu a vývoja.

Kompletné riešenie

Kým v prvých rokoch sa predaj sústreďoval len na samotné snežné delá, čoskoro sa zistilo, že optimálna kvalita zasnežovacieho systému si vyžaduje celkové riešenie. Preto dnes TechnoAlpin ponúka rozsiahle vedenie projektov, ktoré siaha od plánovania cez realizáciu až po servis zasnežovacieho systému vo všetkých fázach. Široká paleta výrobkov rôznych vrtuľových a stožiarových snežných diel“, ako aj použitie jedinečného riadiaceho softvéru umožňuje vývoj individuálnych kompletných riešení. Voľbou vhodného snežného dela a prispôsobením rôznym danostiam danej krajiny a infraštruktúry môže TechnoAlpin garantovať optimálne využitie existujúcich zdrojov.