Pomáhame tam, kde je to skutočne potrebné

Pomoc pre ľudí v núdzi

Pred niekoľkými rokmi sa spoločnosť TechnoAlpin rozhodla rozpočet určený na vianočné darčeky využívať na dobročinné projekty.

2021: Podporujeme adaptívne lyžovanie

Tento rok spoločnosť TechnoAlpin poskytne finančnú pomoc ANAE, francúzskej asociácii so sídlom v Lyone, ktorej poslaním je podporovať inkluzívny cestovný ruch pre ľudí s postihnutím a ich rodiny. Asociácia ANAE organizuje dovolenky v strediskách zimných športov Saint Sorlin d'Arves a Pralognan la Vanoise (Savojsko), aby aj ľudia s postihnutím, sami alebo so svojimi rodinami, mohli spoznať tajomstvá lyžovania pomocou adaptívneho lyžovania a iné zimné aktivity. Každú sezónu zabezpečuje asociácia ANAE približne 4 000 hodín adaptívnych lyžiarskych kurzov svojim hosťom!

Každú zimnú sezónu hostí asociácia ANAE v priemere 1 200 ľudí, detí, mladistvých a dospelých s postihnutím vo svojich dvoch horských rezidenciách v plne prispôsobených podmienkach, nielen čo sa týka infraštruktúry ubytovania, vybavenia a starostlivosti, ale aj dozorného personálu. Príspevok spoločnosti TechnoAlpin umožní asociácii ANAE posilniť svoju činnosť, ako vraví pán Gilles Vermot Desroches, prezident asociácie: „Sme veľmi šťastní za podporu spoločnosti TechnoAlpin. Zdieľame spoločnú vášeň k horám. Vďaka príspevku môžeme zakúpiť veľmi potrebné vybavenie pre momenty úteku a odpočinku, ktoré sú mimoriadne vzácne a pamätné, najmä na vrcholoch horských stredísk.

2020: Rana osudu

V roku 2020 sme sa rozhodli podporiť dve rodiny spomedzi našich zákazníkov. Obe rodiny zažili tento rok náhlu a tragickú ranu osudu, pri ktorej stratili obľúbenú osobu. Spoločnosť TechnoAlpin by týmto spôsobom chcela prispieť k tomu, aby zmiernila aspoň ich finančné starosti.

2019: Špeciálny deň v snehu

V roku 2019 sme sa rozhodli potešiť deti a mladých ľudí z detského mestečka v Južnom Tirolsku a pozvať ich na deň zimného športu. Či už na lyžiach, snowboarde, sánkach alebo zimnej vychádzke – deti a mladí ľudia zo 6 vidieckych detských domovov môžu zažiť bezstarostný deň v snehu. „Najmä pre deti a mladých ľudí v takých ťažkých životných situáciách je prestávka od každodenného života mimoriadne dôležitá. Načerpajú tu nové sily, môžu zabudnúť na svoje stresujúce rodinné situácie a nadobudnú nové skúsenosti, ktoré rozšíria ich obzory,“ vysvetľuje Heinz Senoner, riaditeľ detského mestečka v Južnom Tirolsku. „Keďže takýto výlet za zimnými športami sa spája aj s vysokými nákladmi, podobné aktivity sú pre nás možné len vďaka darom. Máme preto radosť, že spoločnosť TechnoAlpin nám túto zimu darovala možnosť dopriať všetkým našim deťom zážitok zo snehu.“ Od januára do marca 2020 navštívia deti a mladé osoby spolu so svojimi opatrovateľmi v rôzne dni lyžiarske stredisko Južného Tirolska, kde si vyskúšajú zimné športy. O všetky náklady, ako materiál, skipasy alebo stravovanie, sa postará spoločnosť TechnoAlpin.
Detské mestečko v Južnom Tirolsku bolo založené v roku 1955 a odvtedy pomáha deťom, mladým osobám a rodičom v ťažkých životných situáciách. Prijíma deti a mladých ľudí, ktorí dočasne nemôžu žiť doma a stará sa o nich v zariadeniach alebo bytových jednotkách, ktoré fungujú na báze rodiny. Celkovo ide približne o 50 detí a mladých ľudí, momentálne vo veku od troch do 21 rokov. Deti žijú v detských mestečkách v mestách Brixen a Meran.

2018: Zimné športy pre všetkých

V roku 2018 podporuje naša spoločnosť špeciálny školský projekt na zvyšovanie povedomia, ktorý vznikol z iniciatívy športového tímu A.S.D SPORT X ALL – Hans Erlacher Team. Projekt je podporený aj paralympijským výborom. Tím už niekoľko rokov pracuje na tomto projekte, ktorého osobitným cieľom je viac pozornosti a pochopenia pre ľudí so zdravotným postihnutím vo všeobecnosti a v zimných športoch.
V rámci projektu dostane 300 detí zo šiestich rôznych škôl možnosť zúčastniť sa na Svetovom pohári v alpskom lyžovaní zdravotne znevýhodnených lyžiarov v Sella Nevea (IT). Týchto 300 detí pochádza z rôznych škôl z talianskych provincií Gorizia, Udine a Trieste, ako aj zo Slovinska. Projektu sa zúčastní aj argentínska výmenná trieda. Zahájenie Svetového pohára zdravotne znevýhodnených lyžiarov v Sella Nevea v dňoch 17. – 22. decembra 2018 bude vyvrcholením projektu, ktorý okrem iného zahŕňa aj workshopy na školách. „Veríme, že tento projekt prinesie deťom a mladým ľuďom cennú skúsenosť, ktorá v nich zostane navždy a vďaka ktorej sa oboznámia s inakosťou a tým, čo my ostatní nepoznáme. Zmení to ich vedomosti a postoj pri stretávaní sa s výzvami, pri ich riešení a pozitívnom zdolávaní v živote“, je o tom presvedčená Luca Pancalli, prezidentka Talianskeho paralympijského výboru.
Poskytnúť túto výmenu toľkým deťom a mladým ľuďom so sebou prinesie, bohužiaľ, aj vysoké náklady. Organizátori podujatia musia všetky náklady na dopravu, stravovanie, semináre a poplatky financovať sami. Teší nás, že organizátorov podujatia môžeme podporiť finančne, aby mohli hodnoty inklúzie a súdržnosti šíriť nielen počas Vianoc.

2017: Ťažký osud

Spoločnosť TechnoAlpin venuje svoj rozpočet na vianočné darčeky ľuďom, ktorých osud ťažko skúša. V roku 2017 poputoval peňažný dar dvom dievčatám z údolia Passeiertal, Južné Tirolsko (ITA), ktoré v priebehu pár rokov stratili oboch rodičov. Tam, kde sa nakopilo toľko nešťastia, by spoločnosť TechnoAlpin rada zmiernila aspoň finančné ťažkosti.

2016: Obnova v Taliansku

V roku 2016 podporila naša spoločnosť dobročinným darom obnovu regiónu mestečka Amatrice v strednom Taliansku, ktoré bolo postihnuté zemetrasením.
V lete a na jeseň 2016 bolo stredné Taliansko zasiahnuté viacerými silnými zemetraseniami. Pri nich zahynulo okolo 300 ľudí a bolo zničených množstvo domov. Už niekoľko rokov venuje spoločnosť TechnoAlpin svoj rozpočet na vianočné darčeky na dobročinné účely. Po dlhšom zastavení prác z dôvodu mnohých dodatočných otrasov a silného sneženia v zime sa konečne začiatkom roka 2017 podarilo začať s opravnými prácami.
Dobročinný dar spoločnosti TechnoAlpin poputoval do projektu „Villaggio Romeo“, ktorý sa realizuje vďaka iniciatíve neziskového združenia 10 Agosto a ktorý podporuje predovšetkým oblasti Villa San Lorenzo a Flaviano. Projekt predpokladá zriadenie 15 mobilných domov a výstavbu spoločného komunitného centra, ktoré by združovalo viaceré infraštruktúry. Narozdiel od súčasne prebiehajúcich štátnych opatrení neposkytuje Villaggio Romeo ubytovanie stálym obyvateľom regiónu, no je určené špeciálne rodinám, ktoré tu mali prechodné bydlisko. Pre Amatrice a iné mestečká regiónu bola „letná rekreácia“ vždy podstatnou súčasťou miestneho hospodárstva. Množstvo ľudí trávi svoj voľný čas v tomto regióne už po celé generácie, a títo majú úzke väzby na miestne obyvateľstvo. Vďaka projektu Villaggio Romeo sa majú opätovne oživiť jednotlivé oblasti regiónu, pričom sa im má prinavrátiť ich hospodárska sila, z ktorej žije celé okolie. Okrem toho sa má komunitné centrum stať miestom stretávania všetkých miestnych obyvateľov.
Projekt bude zahájený 10. augusta 2017, približne jeden rok po zemetrasení z 24. augusta 2016. Ďalšie informácie o projekte získate na našej webovej stránke: www.10agosto.it

2015: Pomoc pre Nepál

V roku 2015 sme pomohli naším príspevkom pri rekonštrukcii kliniky v nepálskom meste Thame. 25. apríla 2015 – V Nepále sa trasie zem. Budovy ležia v troskách. Veľa ľudí stratilo svoje domovy, priateľov, rodinu... V Thame, šerpskom mestečku v nepálskych horách, zničilo zemetrasenie nielen príbytky domácich obyvateľov, ale aj miestnu kliniku, ktorá poskytovala dedinčanom bezplatnú lekársku starostlivosť. Bez tejto kliniky musia šerpovia absolvovať 5-hodinovú chôdzu, aby sa dostali do najbližšej nemocnice. Rozhodli sme sa teda, že pomôžeme pri rekonštrukcii thamskej kliniky a k nej pripojenej školy pre zdravotnícky personál. Preto sme podporili miestneho lekára Kami Tembu pri koordinácii rekonštrukčných prác.
Rekonštrukcia sa ale preukázala ako veľmi náročná: Stavebný materiál ako drevo, cement a železo nie sú na mieste k dispozícii, musia byť do Thame dovážané až z mesta Káthmandu, a to po cestách, ktoré bývajú často zničené monzúnovými dažďami. Kvôli tomu vzrástli nielen náklady na stavebný materiál, ale aj na prepravu.
Aj napriek zložitým okolnostiam a vďaka pomoci v podobe darov sa podarilo thamskú kliniku úspešne zrekonštruovať. Toto bolo veľkým uľahčením najmä pre mnohé staršie pacientky a pacientov, pretože im zdravotný stav nedovoľuje prekonávať cestu do najbližšej nemocnice v Khunde.
Tešíme sa, že sme mohli obyvateľom mesta Thame v týchto ťažkých chvíľach pomôcť a že majú opäť kliniku, v ktorej im bude poskytovaná bezplatná zdravotná starostlivosť.

2014: Detský smiech

V roku 2014 sme sa rozhodli, že urobíme radosť priamo deťom z rôznych detských mestečiek SOS. Celkovo okolo 300 detí mohlo na pozvanie spoločnosti TechnoAlpin prežiť jeden deň na lyžiach. „Deň na lyžiach je pre deti a mládež niečo celkom výnimočné. Môžu zažiť bezstarostný deň mimo svojho všedného dňa a zabudnúť na pár hodín na svoje sčasti traumatické zážitky,“ hovorí s istotou Jörg Schmidt, riaditeľ detského mestečka SOS v obci Imst (AUT). Aj niekoľko začiatočníkov prijalo toto pozvanie, čím po prvýkrát prišli do kontaktu s týmto zimným športom.
Spoločnosť TechnoAlpin pri akcii veľkoryso podporili lyžiarske strediská Dachstein West, Nassfeld, Mönichkirchen a Sölden. Bez dobrej partnerskej spolupráce by nebolo možné pozvať taký veľký počet detí.
Touto kampaňou chcela dať spoločnosť TechnoAlpin špeciálny darček aj svojim zákazníkom. Čo môže byť krajšie ako srdečný detský smiech? Aby sme sa počas lyžiarskych dní mohli podeliť o radosť so všetkými zákazníkmi spoločnosti TechnoAlpin, natočili sme film, ktorý na celom svete šíril predvianočnú radosť. Film si môžete pozrieť tu.

Kto sme, čo robíme

Spoločnosť TechnoAlpin je expertom vo výrobe snehu. Už viac než 30 rokov poskytuje spoločnosť TechnoAlpin jedinečné snehové zážitky po celom svete.

Buďte vždy v obraze

Vďaka novinkám o spoločnosti TechnoAlpin, našich výrobkoch a projektoch budete vždy pravidelne informovaní.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: