Neustála optimalizácia zasnežovacej techniky TechnoAlpin so šetrným využívaním zdrojov

Od založenia je v centre pozornosti spoločnosti TechnoAlpin optimalizácia existujúcich a vývoj nových riešení zasnežovania. Každý rok sa na to investuje približne šesť miliónov eur do výskumu a vývoja nových technológií. Dve kompetenčné centrá zaručujú optimálne zamerane na výskumnú prácu pri vývoji vrtuľových a stožiarových snežných diel. Okrem neustálej výmeny poznatkov medzi obidvoma výskumnými centrami sa môže profitovať z rozsiahleho know-how.

V úzkej spolupráci s univerzitami, výskumnými inštitútmi a špecializovanými partnerskými firmami môže TechnoAlpin aj v budúcnosti neustále ponúkať najlepšie riešenia. Tak snežné delá, ako aj ostatné komponenty ako čerpacie stanice alebo softvér profitujú z tohto priebežného výskumu. Počas zimných mesiacov sa môžu rozsiahle testovať rôzne snežné delá. Simulácia najrôznejších situácií zaručuje spoľahlivosť strojov TechnoAlpin za najrozličnejších podmienok. Až po úspešných dôkladných testovacích chodoch začína sériová výroba. Len sústavnou optimalizáciou a novinkami sa dajú splniť stúpajúce nároky prevádzkovateľov vlekov, ale aj milovníkov zimných športov.

Energetická úspora

Azda žiadny iný šport nie je tak úzko spojený s prírodou ako zimný šport. Z tohto dôvodu spoločnosti TechnoAlpin obzvlášť záleží na ekologickom využívaní existujúcich zdrojov. V popredí stojí vždy rast efektívnosti všetkých komponentov zasnežovacieho systému. Zahŕňa to okrem iného plánovanie systému, výstavbu čerpacích staníc, koncepciu snežných diel, ale aj šetrné využívanie zdrojov použitím inteligentného riadiaceho softvéru. Vďaka inteligentným zasnežovacím systémom TechnoAlpin bolo v uplynulých rokoch možné výrazne zlepšiť energetickú bilanciu.