Školenia v otázkach snežných diel, čerpacích staníc a softvéru

TechnoAlpin Academy

Už veľa rokov ponúka TechnoAlpin Academy rozsiahly školiaci program. Jeho cieľom je každoročne sprostredkovať okolo 450 účastníkom kurzu z celého svete dôležité informácie o manipulácii a údržbe snežných diel, čerpacích staníc a softvéru. Vďaka osvojenému know-how možno predchádzať technickým problémom a zvyšovať prevádzkovú bezpečnosť.

Z dôvodu zabezpečenia ideálnych podmienok bola priestranná školiaca miestnosť v hlavnom sídle spoločnosti TechnoAlpin v Bolzane vybavená aktuálnymi snežnými delami a prierezmi rôznych modelov. Na účely softvérových školení dostane každý účastník k dispozícii tablet. Odborní školitelia predostrú účastníkom obsahy školení jednoduchou a efektívnou formou, pričom sa budú snažiť o to, aby sa školenia čo najviac priblížili praxi.

Prihláste sa teraz online

Na obsahovo bohatých školenia nevynecháme žiadnu oblasť zasnežovacieho zariadenia. Do existujúcich modulov sa neustále pridávajú nové produkty. Viac informácií o ponúkaných kurzoch, príslušnom obsahu, termínoch, cenách a online prihlásenie nájdete na našom servisnom portáli.
 

K školeniam

Sme tu vždy pre vás

Prostredníctvom desiatich servisných stredísk zaručuje tím spol. TechnoAlpin celosvetový servis a osobných kontaktných partnerov 24 hodín denne.

Na sklade sa vždy niečo nájde

Medzinárodné riadenie náhradných dielov poskytuje vďaka automatizovanému systému rýchle vybavenie objednávok od zákazníkov a dodanie náhradných dielov.

Sme tu vždy pre vás

Spoločnosť TechnoAlpin je zastihnuteľná kedykoľvek a kdekoľvek na svete, či už písomne alebo telefonicky. Jednoducho sa obráťte na svojho kontaktného partnera.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: