Školenia v otázkach snežných diel a softvéru

Už veľa rokov ponúka spoločnosť TechnoAlpin rozsiahly školiaci program. Jeho cieľom je okolo 450 účastníkom kurzu každoročne sprostredkovať dôležité informácie o manipulácii a údržbe snežných diel, čerpacích staníc a softvéru. Pritom sú ponúkané školenia pre všetky produkty spoločnosti TechnoAlpin. Vďaka osvojenému know- how možno lepšie predchádzať technickým problémom. 

Zvyčajne sa školenia konajú na jar v sídle spoločnosti v Bolzane (Južné Tirolsko / ITA). Na zabezpečenie ideálnych podmienok boli zriadené nové školiace priestory, v ktorých sa na základe najnovšej techniky zabezpečujú jednoduché a efektívne školenia. V prípade potreby sa individuálne školenia konajú aj priamo na mieste príslušných lyžiarskych stredísk. Tým sa možno vyhnúť ďalšiemu cestovaniu.

Ďalšie informácie a otázky týkajúce sa školení získate na adrese service@technoalpin.sk.