Liberty

Riadiaci softvér Liberty spoločnosti TechnoAlpin ponúka možnosť jednoduchého, flexibilného a spoľahlivého riadenia zasnežovacích zariadení. Možno ho jednoducho integrovať do operačného systému počítača a obsahuje množstvo aplikácií na riadenie celého zasnežovacieho zariadenia.

Spoločnosť TechnoAlpin pritom pomocou Liberty zaručuje individuálnu kontrolu a optimálne využitie dostupných zdrojov. Softvér sa hodí pre všetky zariadenia a dokáže presne a cielene riadiť všetky komponenty a potrebné zdroje. Pritom sa zdroje a výroba v reálnom čase prispôsobujú poveternostným podmienkam, aby sa zasnežovacie zariadenie využívalo energeticky efektívne.

Pre optimálny zasnežovací výsledok sa ukladajú všetky prevádzkové parametre, ktoré sa neskôr používajú na zostavenie štatistík a grafík. Softvér Liberty tým umožňuje poskytovať celkový prehľad o všetkých meraniach, ktoré sa zrealizovali na zjazdovkách aj v strojovni, a tiež umožňuje v kombinácii s diaľkovým údržbovým systémomdetailnú kontrolu zariadenia.