Individuálne plánovanie zasnežovacích systémov pre optimálnu efektívnosť

Spoločnosť TechnoAlpin je presvedčená, že základným kameňom energeticky efektívneho zasnežovania je perfektne zosúladené plánovanie systému. Preto sa spoločne s príslušným lyžiarskym strediskom presne definujú špeciálne požiadavky, aby sa správne dimenzoval systém ušitý na mieru. Cieľom je pritom vždy umožniť základné zasnežovanie v priebehu 72 hodín, aby sa optimálne využili zasnežovacie obdobia so šetrným využívaním zdrojov .

Spoločnosť TechnoAlpin ponúka širokú škálu vrtuľových a stožiarových snežných diel určených pre tie najrôznejšie aplikácie. V plánovaní systému je preto možné zvoliť optimálne snežné delo, aby sa vyhovelo územným danostiam.

Plánovanie systému ušitého na mieru

Intenzívnou spoluprácou rôznych oddelení sa špecifikujú a individuálne vyhľadávajú technické, hydraulické a elektrické komponenty celého zasnežovacieho systému. Na základe týchto informácií zostavia technickí návrhári rozsiahly prehľadný plán pre celý zasnežovací systém. V týchto takzvaných hlavných plánoch sa presne spisujú a navzájom zosúlaďujú vonkajšie inštalácie, strojovne a zasnežovacie komponenty.

Za operatívne plánovanie a riadenie projektov je zodpovedný osobný projektový manažér TechnoAlpin. Po udelení zákazky je projektový manažér primárnym kontaktným partnerom pre zákazníka. On zostavuje zoznamy objednávok a kontroluje pokrok výroby. Pritom úzko spolupracuje s oddelením logistiky, aby sa skoordinovala dodávka komponentov.