Na chlp presný riadiaci softvér na efektívne zasnežovanie

Plnoautomatické a inteligentné riadenie zasnežovacieho zariadenia je predpokladom energeticky efektívnej výroby snehu. Iba pomocou výkonného riadiaceho softvéru je možné optimálne využívať neustále kratšie teplotné okná, ktoré sú optimálne na zasnežovanie, alebo čo najlepšie reagovať na náhle zmeny. Spoločnosť TechnoAlpin ponúka vďaka softvérom ATASSplus a Liberty pokročilú technológiu, pomocou ktorej možno zasnežovacie zariadenie riadiť jednoducho a presne.

ATASSplus

Softvér ATASSplus spoločnosti TechnoAlpin zhromažďuje údaje zo snežných diel a meteorologických staníc a optimalizuje výrobu snehu podľa aktuálnych podmienok. Použitie zdrojov sa priebežne kontroluje a vyhodnocuje, pričom vycibrený manažment vody a vzduchu umožňuje podstatné úspory zdrojov.

Vďaka prehľadu teplotných hodnôt v celom stredisku je vďaka ATASSplus možné energeticky efektívne zasnežovanie jednotlivých zjazdoviek. Štatistiky v reálnom čase umožňujú neustálu kontrolu nákladov na vodu a energie a zabraňujú prekročeniu maximálnej dostupnej potreby elektriny. Jednoduché vyhodnotenie údajov umožňuje presné a efektívne plánovanie zasnežovania. Pomocou ATASSplus je možné údaje dodatočne analyzovaťa reagovať tak na krátkodobé danosti. Systém SnowManager softvéru ATASSplus bol navrhnutý tak, aby zobrazoval merania výšky snehu aj v centimetroch. Vďaka tejto inovatívnej funkcii SnowManager automaticky vypočíta na základe definície minimálnych snehových množstiev potrebné zvyšné množstvo snehu pre zjazdovky. Hneď ako sa dosiahne tento limit, informuje sa o tom zasnežovací tím a zasnežovanie sa môže na želanie automaticky zastaviť. Pomocou softvéru ATASSplus je tak možné zabrániť nadmernej výrobe snehu a vyrobiť iba také množstvo, ktoré je naozaj potrebné. Vďaka tomu sa môžu optimalizovať prevádzkové náklady a celú dĺžku zjazdovky možno zasnežovať snehom rovnakej vysokej kvality, a to šetrne a ekologicky.

Softvér spoločnosti TechnoAlpin sa priebežne aktualizuje a optimalizuje v úzkej spolupráci s lyžiarskymi strediskami. Riadiaci systém sa pritom neustále rozširuje o nové funkcie. Každoročné aktualizácie softvéru ATASSplus priebežne uľahčujú riadenie zasnežovacieho zariadenia.

Meteorologický modul

Spoluprácou s najväčšou súkromnou meteorologickou službou Európy MeteoGroup sú získané meteorologické údaje pomocou ATASSplus profesionálne analyzované a kombinované s meteorologickými údajmi modelu. Z toho vyplývajú lokálne a obsahovo presné predpovede počasia vytvorené špeciálne na použitie snežných diel, a to aj pri veľkých teplotných rozdieloch v lyžiarskom stredisku. Presné predpovede počasia až do desiatich dní slúžia ako pomôcka pri rozhodovaní sa v zmysle efektívneho využitia zdrojov.

ATASSplus_1

Liberty

Riadiaci softvér Liberty spoločnosti TechnoAlpin ponúka možnosť jednoduchého, flexibilného a spoľahlivého riadenia zasnežovacích zariadení. Možno ho jednoducho integrovať do operačného systému počítača a obsahuje množstvo aplikácií na riadenie celého zasnežovacieho zariadenia.

Spoločnosť TechnoAlpin pritom pomocou Liberty zaručuje individuálnu kontrolu a optimálne využitie dostupných zdrojov. Softvér sa hodí pre všetky zariadenia a dokáže presne a cielene riadiť všetky komponenty a potrebné zdroje. Pritom sa zdroje a výroba v reálnom čase prispôsobujú poveternostným podmienkam, aby sa zasnežovacie zariadenie využívalo energeticky efektívne.

Pre optimálny zasnežovací výsledok sa ukladajú všetky prevádzkové parametre, ktoré sa neskôr používajú na zostavenie štatistík a grafík. Softvér Liberty tým umožňuje poskytovať celkový prehľad o všetkých meraniach, ktoré sa zrealizovali na zjazdovkách aj v strojovni, a tiež umožňuje v kombinácii s diaľkovým údržbovým systémomdetailnú kontrolu zariadenia.