Individuálne šachty pre maximálnu stabilitu snežných diel

Šachty spoločnosti TechnoAlpin ponúkajú možnosť inštalácie všetkých elektrických a hydraulických komponentov na zapojenie do vodnej, elektrickej, vzduchovej a dátovej siete zasnežovacieho zariadenia. Navyše slúžia aj ako konštrukcia a starajú sa o maximálnu stabilitu a bezpečnosť podperných rúr a snežných diel.

Spoločnosť TechnoAlpin ponúka tak betónové šachty, ako aj šachty z PE. Každá jedna šachta sa pritom koncipuje na báze podrobnej analýzy individuálnych daností, aby mohla byť perfektne prispôsobená miestnym potrebám.

Šachta z PE

Na výstavbu šachty z PE spoločnosti TechnoAlpin sa používajú výlučne vysokokvalitné materiály, vďaka čomu vykazujú napriek svojej nízkej hmotnostiveľmi veľkú stabilitu a dodatočne sú aj letecky prenosné. Z dôvodu jednoduchej montáže sa šachty z PE okrem toho vyznačujú veľmi krátkymi dobami inštalácie. Vykurovanie a osvetlenie šachty zabezpečuje dobré pracovné podmienky a umožňuje bezproblémové zasnežovanie.

Betónová šachta

Šachty z betónu ponúkajú spoľahlivú ochranu pred tlakom zeminy a jej zosuvom, a preto predstavujú optimálny základ pevne inštalovaných snežných diel. Betónové šachty možno tak ako šachty z PE individuálne upraviť, pričom umožňujú vo svojom vnútri vďaka vykurovaniu udržiavať konštantnú teplotu nad bodom mrazu.