Flexibilné a spoľahlivé vodné zásobovanie zasnežovacích zariadení

Spoločnosť TechnoAlpin zaručuje bezpečné zásobovanie vodou zasnežovacích zariadení po celé desaťročia. To je zaručené perfektne zosúladeným systémom, ktorý sa skladá z čerpacích staníc, zásobníkov vody a potrubného systému ALPINAL.

Potrubný systém ALPINAL

Na zaručenie bezporuchového zasnežovania musí terénne vedenie vodného zásobovania vyhovovať najvyšším nárokom . Systém ALPINAL spoločnosti TechnoAlpin obsahuje okrem potrubí aj profilové súčiastky a armatúry. Tým pokrýva všetky komponenty potrebné na výstavbu vedení až po maximálny prevádzkový tlak PFA 100 barov zariadenia technického zasnežovania.

Komponenty systému Alpinal sa skladajú z tvárnej liatiny, materiálu, ktorý sa na základe svojej vysokej pevnosti, dlhej životnosti a kapacity prevádzkového tlaku mimoriadne hodí na použitie v náročnom alpskom teréne. Vďaka špeciálnym vlastnostiam systémov ALPINAL možno montáž uskutočniť jednoducho a bez ohľadu na poveternostné podmienky priamo na mieste. Vďaka priečnej funkčnosti hrdlových systémov pritom možno plne upustiť od zváracích prác.

V prípade použitia pozdĺžneho silového systému liatinových potrubí ALPINAL nie sú potrebné žiadne betónové podpery. Tento je staticky vysoko zaťažiteľný, polohovo bezpečný a tvarovo stály, a môže prijímať vyskytujúce sa pozdĺžne a priečne posuvné sily cez príslušné pohyblivé, pozdĺžne silové hrdlové spojenie. S ohľadom na pevnosti zeme sú potrubia z tvárnej liatiny použiteľné tak pri veľmi malých krycích výškach iba 30 cm až po hrádzové násypyaž do 50 m a odolajú aj ťažkým dopravným záťažiam hmotnosti 60 t celkovej záťaže (SLW60).

Systémové komponenty sú dostupné od DN 80 PFA 100 po DN 300 PFA 100 cez DN 400 PFA 85 až po DN 500 PFA 63. Tieto enormne vysoké tlaky možno v kombinácii z veľkými dimenziami na svetovom trhu realizovať výlučne pomocou systému ALPINAL.

Vysoké štandardy, ktoré sú zohľadňované pri výrobe a inštalácii systémov ALPINAL, možno aplikovať aj v oblasti dátových a elektrických káblov, ako aj vzduchových vedení. Vďaka tomu garantuje spoločnosť TechnoAlpin najvyššiu kvalitu všetkých produktových úsekov a oblastí zariadenia.

Große Abwinklung ohne FS_Arkhyz

Čerpacie stanice

Najindividuálnejší diel zasnežovacieho zariadenia je čerpacia stanica. Tá závisí od mnohých miestnych parametrov, ako je prívod vody a veľkosť zariadenia. Zároveň je čerpacia stanica srdcom zaradenia, čo by v prípade jej výpadku negatívne ovplyvnilo celú výrobu snehu.

Precízne naplánovaná čerpacia stanica je základom spoľahlivosti zasnežovacieho zariadenia. Preto plánuje spoločnosť TechnoAlpin každú čerpaciu stanicu s ohľadom na všetky miestne danosti a upravuje ju na teritoriálne charakteristiky. Tím expertov zložený z technických rysovačov a vedúcich projektov vytvorí základný plán každého zariadenia a nadimenzuje príslušné čerpacie stanice individuálne pre každé lyžiarske stredisko.

Vysokokvalitné komponenty a pravidelná údržba zabezpečujú efektivitu a spoľahlivosť čerpacích staníc. Vďaka zmluvám o údržbe spoločnosti TechnoAlpin sú preto zasnežovacie zariadenia v pravidelných intervaloch kontrolované zaškoleným personálom. To zákazníkovi zaručuje bezstarostnú prevádzku celého zariadenia a priebežne optimalizuje jeho výkon. Pravidelnými údržbovými kontrolami možno predchádzať nepredvídaným výpadkom strojov a vzniku dodatočných nákladov.

Použitím riadiacich systémov dát ATASSplus a Liberty možno každú čerpaciu stanicu riadiť presne a cielene, čím sa zaručuje optimálne využitie neustále sa skracujúcich zasnežovacích období. Inteligentný riadiaci systém sa navyše stará aj o k zdrojom šetrné využitie čerpadiel a kompresorov. Tým sa energetická bilancia zariadenia trvalo a efektívne optimalizuje.

Pumpstation_Königsleiten_2015 (3)

Zásobné nádrže

Na výrobu snehu sa požaduje voda s vysokým tlakom. Pre optimálny a včasný výsledok zasnežovania musí byť k dispozícii dostatok vody, aby nedošlo k nepredvídateľným výpadkom zasnežovacieho zariadenia alebo hraničného zníženia zásob zdrojov. Dostatok vody sa preto zabezpečuje prostredníctvom zásobovacej nádrže. Spoločnosť TechnoAlpin projektuje a stavia zásobovacie nádrže, ktoré v kombinácii s prečerpávajúcou vodnou elektrárňou zabezpečujú celé zariadenie vodou. Pritom možno prečerpávajúce vodné elektrárne stavať v rôznych dimenziách, aby sa prispôsobili regionálnym danostiam a zohľadňovali lokálne potreby.

Speichert_06_07_Schlick_AT_005