Výroba technického snehu ako základ zimných športov

Technické zasnežovanie je v súčasnosti základom zimnej turistiky. Bez zasnežovania by zjazdovky nedokázali reagovať na zvyšujúce sa požiadavky. Spoločnosť TechnoAlpin preto zaručuje optimálnu kvalitu snehu na zjazdovkách a vysokú predvídateľnosť otvorenia sezóny lyžiarskych stredísk.

Technický sneh pozostáva výlučne z vody a vzduchu. Tým sa vôbec neodlišuje od prírodného snehu. Pri simulácii kryštalizácie snehových vločiek, ktorá prebieha pri padaní prírodného snehu, sa používajú snežné delá. Spoločnosť TechnoAlpin ponúka tri rôzne druhy snežných diel: turbínové snežné delá, stožiarové snežné delá a zariadenie na výrobu snehu pri vyšších teplotách, Snowfactory.

Pri výrobe technického snehu vyrábajú takzvané nukleátory zmes vody a stlačeného vzduchu, ktorá pri rozstrekovaní do atmosféry vytvára snehové zrniečka (nukleidy). Prostredníctvom dýz snežných diel sa voda rozprašuje na malé kvapôčky, ktoré sa spájajú s nukleidmi. Počas svojho letu na zem následne zamŕzajú na snehové kryštáliky. Túto cestu simulujú rozličné druhy snežných diel odlišne: pri turbínových snežných delách k tomu dochádza cez ventilátor, v prípade stožiarových snežných diel sa využíva prirodzený spád vysoký približne desať metrov.

21_Colfosco
83_Colfosco

Tak ako je to pri snežení, musí aj v prípade technického zasnežovania spĺňať teplota a vlhkosť vzduchu potrebné predpoklady. Pri zasnežovaní preto hovoríme o teplote vlhkého teplomera, ktorú tvorí pomer teploty a relatívnej vlhkosť. Teplota vlhkého teplomera je vždy nižšia ako je vonkajšia teplota. Čím je vzduch vlhkejší, tým menej vlhkosti ešte dokáže prijať. Súčasne sú potom nutné nižšie teploty, aby sa z vodných kvapôčok mohli vytvárať snehové kryštáliky.

Snežné delá spoločnosti TechnoAlpin vyrábajú sneh od teploty vlhkého teplomera -2,5 °C. Pri veľmi nízkej vlhkosti vzduchu ju možno dosiahnuť už pri mierne zvýšených teplotách, pri vysokej vlhkosti vzduchu je potrebná nízka teplota. Pri teplotách okolo bodu mrazu hovoríme o hraničných alebo medzných teplotách. Najmä pri týchto medzných teplotách je rozhodujúca aj teplota vody. Používajú sa preto chladiace veže, aby sa dosiahla optimálna teplota vody a zvýšila efektívnosť zasnežovacieho zariadenia.

Snežné delá sú len jedným z mnohých komponentov zasnežovacieho systému. Rozličné komponenty pritom musia byť navzájom optimálne zosúladené, aby tak boli snežné delá v správny okamih zásobované správnym tlakom a správnym množstvom vody.

Správne snežné delo na správnom mieste

Na optimálne využitie miestnych daností a existujúcich zdrojov je rozhodujúci výber správneho typu snežného dela. V závislosti od teploty, šírky zjazdovky, potrebného množstva snehu, sklonu trate alebo poveternostných vplyvov treba vyberať medzi turbínovými snežnými delami a stožiarovými snežnými delami. Obidva typy snežných diel sú dostupné jednak ako plnoautomatické, jednak aj vo verzii s manuálnou reguláciou a možno ich použiť na výrobu snehu s rozdielnymi vlastnosťami (od suchého po vlhký). Oddelenie výskumu spoločnosti TechnoAlpin sa neustále snaží o to, aby boli snežné delá značky TechnoAlpin ešte efektívnejšie. Pomocou použitých zdrojov by mali vyrábať viac snehu, aby sa šetrili náklady a chránilo životné prostredie.

Od roku 2014 ponúka spoločnosť TechnoAlpin okrem týchto bežných snežných diel aj Snowfactory, zariadenie na výrobu snehu pri vyšších teplotách. Toto zariadenie by však nemalo slúžiť ako klasické zasnežovacie zariadenie, ale malo by doplniť a rozšíriť možnosti využitia technického zasnežovania. Snowfactory sa hodí predovšetkým na podujatia, zasnežovanie menších úsekov zjazdoviek, ako aj severských stredísk.