Tyčové snežné delá na cielené technické zasnežovanie

Tyčové snežné delá spoločnosti TechnoAlpin prekvapujú kombináciou vysokého technického inovačného štandardu značky TechnoAlpin a dlhoročných skúseností spoločnosti York Neigevo vývoji snežných tyčí. Tyčové snežné delá preto v oblasti výroby snehu poskytujú jedinečnú kvalitu.

Vďaka využívaniu gravitácie nie sú snežné tyče odkázané na turbíny. Pri výrobe technického snehu voda kryštalizuje pri padaní na zem. Keďže tyčové snežné delá nedisponujú turbínami, majú krátky dosah zasnežovania a sú preto vhodné predovšetkým na presne zacielené zasnežovanie. Pri úzkych a stredných zjazdovkách chránených pred vetrom sa možno vyhnúť nákladnej dodatočnej distribúcii snehu.

Energetická účinnosť a výkonnosť

V prípade tyčových snežných diel spoločnosti TechnoAlpin možno vďaka optimalizácii dýz a nukleátorov neustále zvyšovať výkon zasnežovania. V popredí je okrem toho aj energetická efektívnosť snežných diel. Dôsledné riadenie dostupných zdrojov je znakom kvality trvalej udržateľnosti spoločnosti TechnoAlpin. V súlade s rozdielnymi požiadavkami a danosťami terénu je v ponuke široký výber stožiarových snežných diel: Nová séria diel TL poskytuje maximálnu a presnú efektívnosť v ktoromkoľvek bode teplotnej krivky. Tyčové snežné delá V3 a V3ee sa vyznačujú zredukovaným vytváraním ľadu a vysokou energetickou efektívnosťou, optimálne využívanie zdrojov možno dosiahnuť prostredníctvom Rubis Evo. Výkonné tyčové snežné delo TL6 je možné použiť aj pri extrémnych hraničných teplotách.

Séria TL
V3ee
V3
Rubis Evo
TL6