Snežné delá na veľkoplošné zasnežovanie

Turbínové snežné delá, resp. snežné delá spoločnosti TechnoAlpin vynikajú v oblasti výroby snehu svojimi priekopníckymi vlastnosťami. Výsledkom dôkladného programu výskumu a vývoja sú turbínové snežné delá vybavené inovačnými a efektívnymi technológiami. Okrem iného k nim patrí použitie keramických dýz Quadrijetbezolejových jednotiek kompresorov alebo filtrov ventilových blokov. Na zvýšenie výkonu boli lopatky vrtule dimenzované na optimálne prúdenie vzduchu aj pri nepriaznivých poveternostných podmienkach. Znižujú sa tak aj emisie hluku.

Okrem výkonu sa osobitná pozornosť venuje aj energetickej efektívnostisnežných diel. Dôsledné riadenie dostupných zdrojov je znakom kvality a trvalej udržateľnosti spoločnosti TechnoAlpin. Používanie keramických dýz Quadrijet je tak zárukou rovnomerného rozprašovania a znižuje potrebné množstvo vody.

Spoločnosť TechnoAlpin ponúka v súlade s rozdielnymi požiadavkami a danosťami terénu široký výber turbínových snežných diel: Najnovšie a najvýkonnejšie snežné delá sú pritom TT10 a TR10, hneď za nimi nasleduje TR8. Všetky tri delá sa vyznačujú revolučnou technológiou pohonuVýkonnésnežné delo TF10 je dostupné nielen v štandardnom, ale aj v menej hlučnom či manuálnom prevedení. S delom T40 vyvinula spoločnosť TechnoAlpin tiež kompaktné snežné delo, ktoré sa hodí najmä ako mobilné zariadenie. Vďaka MMS je dostupné aj turbínové snežné delo od spoločnosti TechnoAlpin s manuálnym ovládaním.

Všetky turbínové snežné delá sú štandardne vybavené automatickým otáčaním, aby sa v prípade potreby sneh rozprašoval na čo najširšiu plochu a mohol sa tak zredukovať čas potrebný na prípravu zjazdovky. Snežné delá od spoločnosti TechnoAlpin sú dostupné aj vo viacerých verziách, ktoré sa prispôsobujú rozličným požiadavkám alebo danostiam terénu lyžiarskych oblastí. Môžu byť pevne namontované na zdvíhacích zariadeniachvežiach ramenách, alebo vďaka inštalácii na podvozkoch poskytujú potrebnú mobilitu.

TT10
TR10
TR8
TF10
TF10 piano
TF10 manual
T40
MMS