Vývoj pokroku

Florian Schwalt bol pri vývoji nového vrtuľového snežného dela TR8 spoločnosti TechnoAlpin vedúcim inžinierom. Spolu so svojím tímom pracoval na zjednodušení výroby snehu a v konečnom dôsledku dosiahol vývojom zariadenia TR8 revolúciu v sektore zasnežovania. V rozhovore poskytuje Florian Schwalt pohľad do vývoja tejto novej inovácie spoločnosti TechnoAlpin.

Čo bolo základnou myšlienkou pri vývoji zariadenia TR8?

Základnou myšlienkou pri vývoji zariadenia TR8 bolo vyvinúť nové vrtuľové snežné delo v strednej výkonnostnej triede, s nízkymi otáčkami a stabilnou konštrukciou, ktorá by mala vyššiu odolnosť pri nevyváženej prevádzke a ktorá by vykazovala menej rušivú zvukovú kulisu.

Pri každom novom vývoji snežného dela sú stanovené vždy tri hlavné ciele. Po prvé ide o maximalizáciu zasnežovacieho výkonu. To pre nás znamená výrobu optimálnej snehovej kvality v každom teplotnom rozsahu, predovšetkým v prípade hraničných teplôt.

Po druhé chceme zlepšiť energetickú efektivitu snežného dela. To znamená vyrobiť čo najviac suchého snehu pri čo najnižšej spotrebe elektrickej energie, ako je len možné.

V neposlednom rade je tiež dôležité udržiavať hlukové emisie na čo možno najnižšej úrovni. Cieľom je nielen znížiť hladinu akustického tlaku, ale aj udržať tón stroja v relatívne príjemnom rozsahu.

TR8-010
Florian_Schwalt

Prináša technické výhody aj nový dizajn?

V našom vývoji ide vždy o technické výhody. Atraktívny dizajn je až na druhom mieste, najskôr musíme relatívne výrazne pokročiť v otázkach techniky. V tomto prípade nám išlo o to, aby sme zabránili nánosom snehu a ľadu. Okrem toho sa v prípade, že stroj neobsahuje žiadne prečnievajúce diely, zjednodušuje aj jeho preprava. Rovnako naň možno v lete oveľa ľahšie namontovať krycie plachty.

Ako si možno predstaviť procesy vývoja nového produktu?

Na začiatku určitého projektu je dôležité vedieť, kam pri vývoji smerujete. Preto sa musí presne špecifikovať, akými vlastnosťami má produkt disponovať. Keď už máte toto stanovené, musíte skontrolovať, ktoré prostriedky máte k dispozícii. Veda a technika sa rýchlo menia – preto je vždy dôležité byť informovaný o ich aktuálnom stave. Pre nákladovo-optimálnu konštrukciu výrobkov sa stará oddelenie „strategického nákupu“, ktoré už počas fázy tvorby konceptu pomáha nachádzať cenovo výhodné riešenia a hľadá vhodných dodávateľov jednotlivých komponentov. Na zabezpečenie produktovej bezpečnosti už od samotného začiatku menujeme tzv. „osobu poverenú záležitosťami súladu s EÚ“. Táto osoba je vedúcim projektu kedykoľvek k dispozícii, a to prakticky aj poradenstvom v prípade, keď ide o zhodnotenie rizík, smerníc a certifikácie .

Počas vývoja nového snežného vrtuľového dela už od začiatku platí skombinovanie mechaniky, elektriky, elektroniky a softvéru, ako aj vzájomné zosúladenie jednotlivých krokov vývoja. Bežne to potom trvá dve až tri zimné sezóny, kým sa dostaneme k pilotnej sérii. V decembri 2016 sme predpredaju dokázali poskytnúť 50 pilotných sériových modelov zariadenia TR8 s cieľom prezentácie výrobku zákazníkom. Tieto demonštrácie pre zákazníkov sú pre nás extrémne dôležité, aby sme ešte pred sériovou výrobou získali spätnú väzbu od čo možno najväčšieho počtu zákazníkov pri použití výrobku za rôznych podmienok, vďaka čomu ich potom môžeme zapracovať do ďalšieho vývoja.

TR8_Obereggen

Koľko ľudí pracuje na takomto projekte?

Na úspech potrebujete vždy veľmi silný tím. Na oddelení vývoja produktov pracuje cca 30 zamestnancov. Tím v Bozene (Taliansko) sa zaoberá predovšetkým vývojom ,Turbínové snežné deláďalší tím v Nantes (Francúzsko) sa zase zaoberá vývojom tyčových snežných diel . Konkrétne na projekte TR8 pracovalo desať osôb, ale až do konca projektu sa na oddelení produktového vývoja nenájde asi ani jedna osoba, ktorá by nejakým spôsobom neprispela do jeho vydareného záveru.

Aký je rozdiel medzi počítačovým vývojom a vývojom v teréne?

V dnešnej dobe samozrejme možno urobiť množstvo práce na počítači. V 3D modeli si možno celkom presne vyobraziť fyzikálnu konštrukciu. V rôznych simuláciách možno zisťovať zaťaženie všetkých konštrukčných dielov, ako aj simulovať prúdenia a vzájomné vplyvy na sebe nezávislých telies. Problém však je, že 3D modely a simulácie na počítači sú iba zjednodušenými modelmi a v súčasnosti ešte žiadnym spôsobom nereflektujú všetky skutočné vplyvy. Obzvlášť v prípade ešte nie celkom preskúmaných postupov pri výrobe snehu nie sú verné realite. Preto sú montáže prototypov a terénne skúšky neodmysliteľnou súčasťou optimalizácie snežných diel. Až v teréne sa ukáže, či nápady a úvahy fungujú aj v praxi. Množstvo zasnežovacích testov je pritom možné uskutočniť iba vďaka podpore našich testovacích stredísk. Za túto dobrú spoluprácu sme veľmi vďační.