Certifierad kvalitetsstandard för snöläggning

Certifierad kvalitet inom alla områden

Att följa internationella standarder inom alla områden är en viktig sak för TechnoAlpin. Höga arbetsskyddsåtgärder, skydd av miljön och den högsta kvaliteten i produktionen är därför de grundläggande principerna för företaget. Därför har TechnoAlpin infört kvalitetsledningssystemet ISO 9001 och därmed optimerat en rad olika processer. Sedan november 2007 är TechnoAlpin också ISO 14001-certifierade. Denna certifiering bekräftar att de miljökrav som ställs integreras i driftsprocesserna. I december 2009 införde TechnoAlpin ett ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001) i syfte att minska antalet olycksfall i arbetet och förbättra de anställdas hälsa på arbetsplatsen. En stor roll när det gäller systemets säkerhet spelar kvaliteten på svetsningen av pump- och rörledningar. Både olika försvetsarbeten, liksom de interna kvalitetskontrollerna garanterar att kraven för ISO 3834-2 följs. Det innefattar att en viss andel av arbetet utsätts för en icke-förstörande röntgen- och ultraljudsinspektion.

Vilka vi är och vad vi gör

Vi är experter när det kommer till snötillverkning. I över 30 år har TechnoAlpin levererat unika snöupplevelser världen över.

Vi finns alltid här för dig

TechnoAlpin går alltid att nå. Skriv eller ring oss så hjälper vi dig oavsett var i världen du befinner dig. Det är enkelt att nå din kontaktperson.

Startklara snöanläggningssystem

Våra kunders framgångar är även våra framgångar. Därför utvecklar vi tillsammans skräddarsydda snöläggningssystem för bästa resultat.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: