Företagsinformation

Ägare och ansvarig för innehållet

TechnoAlpin SpA
Via P.-Agostini 2
I-39100 Bolzano, Italy
Tel. +39 0471 550 550
Fax +39 0471 200 441
info@technoalpin.com

Verkställande direktör
Erich Gummerer och Walter Rieder
Ges. Capital fullt betalda € 3 600 000,00
Skattenr. + Registreringsnummer i handelsregistret Bolzano 02791150218
VWV Bolzano 118.187
UID Nr. IT 02791150218

Redaktionell
marketing@technoalpin.com

Information som måste tillhandahållas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 524/2013
Europeiska kommissionens plattform för tvistlösning online vid konsumenttvister (ODR):
ec.europa.eu/consumers/odr

Konceptuell design, webbdesign & programmering

hantha - Web Agency Typo3
Dick 48/B - 39058 Sarntal (BZ) Italy
T. +39 0471 623 721
info@hantha.com - www.hantha.com

Bilder

  • © TechnoAlpin
  • © Hannes Niederkofler
  • © Woolrich
  • © Enrico Langer
  • © Michael Schmidt
  • © Jürgen Benitz
  • © SC Willingen
  • © Luca Zuccolo
  • freepik.com: ©d3images, ©onlyyouqj, ©rawpixel.com, ©originalmockup, ©pmvchamara, ©ebhy

Webbplatspolicy „Technoalpin.com"

Varning
Företaget TechnoAlpin SpA (hädanefter kallat TechnoAlpin), har utvecklat webbplatsen www.technoalpin.com för att optimera den information företaget innehar och göra informationen gällande bolaget och de produkter som erbjuds tillgänglig via ett datoriserat nätverk. Innan man besöker denna webbplats bör besökaren noggrant läsa följande villkor, eftersom användning av webbplatsen innebär ett fullständigt accepterande av dessa villkor.

Upphovsrätt - Villkor för användning av det material som publiceras
Om inte annat anges, är allt material på denna webbplats - och därmed alla grafiska gränssnittselement och bilder som inte redan skyddas av annan upphovsrätt - TechnoAlpins egendom och upphovsrättsskyddat av TechnoAlpin. Alla rättigheter till innehållet på sidorna på denna webbplats är reserverade. Dessa får därför inte - vare sig helt eller delvis - utan skriftligt medgivande från TechnoAlpin, på något sätt kopieras, reproduceras, överföras, vidarelämnas, publiceras eller distribueras. Lagring på egen dator och utskrift av utdrag för personligt bruk är tillåtet. Varje överträdelse kommer att åtalas i enlighet med gällande lagstiftning utan förvarning. 
Alla varumärken och alla hänvisningar till privata industriella rättigheter som inte tillhör TechnoAlpin, citeras enbart i beskrivande syfte och respektive ägares rättigheter förblir oberörda. Benämningar, kritik och recensioner är möjliga så länge detta sker tillsammans med namnet på författaren och källan, inklusive webbadress. 
Innehållet som erbjuds på TechnoAlpins webbplats - som kan ändras när som helst utan förvarning vid behov - skapas med största uppmärksamhet och omsorg och kontrolleras noggrant innan publicering. TechnoAlpin tar gentemot mot användare och andra tredje parter inget ansvar för eventuella förseningar, felaktigheter, fel eller försummelser som härrör från nämnda innehåll. Vi skulle vara tacksamma om du vill berätta om eventuella fel eller felaktigheter du upptäckt för oss. 
Rent allmänt kan TechnoAlpin, om inte annat är lagligen föreskrivet inte - direkt eller indirekt - göras ansvariga för att webbplatsen inte fungerar eller är tillgänglig, för riktigheten hos informationen på webbplatsen eller genom användning sådan information orsakade skador av något slag. 
Observera att det är uttryckligen förbjudet, att använda sig av uppgifter som finns på denna sida angående företag som säljer varor som produceras av TechnoAlpin, och telefonnummer och/eller e-postadresser för kommersiella ändamål, direkt och/eller indirekt marknadsföring och/eller att använda den för marknadsanalyser.

Ansvarsbefriande för länkar
Länkar till andra webbplatser som kan hittas på första sidan på webbplatsen www.technoalpin.com eller insidorna på webbplatsen (så kallad djuplänkning) kan användas utan att erhålla tillstånd. Meddelande om länkning skulle dock uppskattas. TechnoAlpin förbehåller sig dock rätten att begära borttagning av länkar till sin egen hemsida om de är belägna på platser med innehåll som är obscent, på något sätt bryter mot god sed eller är olagligt, stötande eller skadar TechnoAlpins image. Inramning och andra liknande former av reproduktion utan skriftligt medgivande från TechnoAlpin är uttryckligen förbjudet. Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser som inte är under TechnoAlpins kontroll. TechnoAlpin tar därför inget ansvar för innehållet hos länkade sidor. Dessa länkar är avsedda enbart som en service till användarna i nätverket.

Personuppgiftsansvarig för de personuppgiftersom samlas in från webbplatsen
Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in från webbplatsen är företaget TechnoAlpin SpA med säte i 39100 Bolzano, Via P.-Agostini 2. Mer information hittar du i vår integritetspolicy.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: