Optimala förutsättningar för snöproduktion

Dragning av fältledningar: Ett starkt fundament för snöläggningssystemet

En stor del av snöläggningssystemet befinner sig under jord. Vattenrör, luftledningar, ström- och datakablar dras i diken till anslutningspunkterna i brunnarna, som samtidigt fungerar som fundament för snökanoner och förankrar dessa i marken. För att säkerställa en störningsfri snöproduktion måste fältledningarna och brunnarna uppfylla de högsta kraven. TechnoAlpins ALPINAL-rörledningssystem erbjuder högsta flexibilitet samt tålighet och hållbarhet tack vare materialen av hög kvalitet. TechnoAlpins brunnar kan anpassas optimalt till olika krav och de förhållanden som råder på platsen, och kännetecknas av högsta stabilitet och användarvänlighet.

Rörledningssystem ALPINAL

Brunnar

Rörledningssystem ALPINAL

Robusta och hållbara med material av hög kvalitet

I TechnoAlpins ALPINAL-ledningssystem ingår rör, formstycken och armaturer, vilket omfattar hela ledningsdragningen för ett tekniskt snöläggningssystem. Komponenterna i ALPINAL-systemet består av nodulärt gjutjärn med en invändig beläggning som lämpar sig för dricksvatten, samt en utvändig beläggning som fungerar som korrosionsskydd. Eftersom materialen är robusta, hållbara och tål ett högt drifttryck passar ALPINAL-systemet utmärkt för användning i utmanande bergsterräng. Genom de speciella egenskaperna hos ALPINAL-systemet kan monteringen enkelt och oavsett väder göras på plats. Tack vare tekniken med insticksmuffar krävs inget svetsarbete.

Flexibelt, tåligt och utformat för högt tryck

ALPINAL-systemet erbjuder maximal flexibilitet under både planering och genomförande. Vid användning av det longitudinella gjutjärnsrörsystemet behövs inga bärlager av betong. Systemet tål hög statisk belastning, är lägesstabilt och formstabilt, och kan ta upp de längsgående och tvärgående skjuvkrafterna genom de rörliga muffanslutningarna. Rören i nodulärt gjutjärn är användbara både vid låga höjder på endast 30 cm och till vallar på upp till 50 meter, och kan också stå emot tunga trafiklaster på 60 ton total last (SLW60). ALPINAL-systemet passar för drifttryck på upp till 100 bar. Komponenter finns tillgängliga från DN 80 PFA 100 till DN 300 PFA 100 PFA, över ca 400 DN PFA 85 till DN 500 PFA 63.

Brunnar

Individuella lösningar med maximal stabilitet

Brunnen från TechnoAlpin erbjuder möjlighet till installation av alla elektriska och hydrauliska komponenter för anslutning till vatten-, el-, luft- och datanätverken hos ett snöläggningssystem. De tjänar också som en bas och garanterar maximal stabilitet och säkerhet hos stödrören och snömaskinerna. TechnoAlpin erbjuder brunnar av betong, stål eller polyeten. TechnoAlpin-brunnarna har ett koncept som möjliggör användaranpassade lösningar som kan skräddarsys efter förhållandena på platsen. I alla TechnoAlpin-brunnar finns en integrerad uppvärmning som håller temperaturen inne i brunnen konstant över fryspunkten, vilket skapar optimala arbetsförhållanden för en problemfri snöläggning.

Betong, stål eller polyeten

TechnoAlpins betongbrunnar ger ett tillförlitligt skydd mot jordtryck och rörelser i marken, och är därför optimala fundament för fast installerade snömaskiner. Brunnarna i polyeten tillverkas av material av hög kvalitet, så att de trots sin låga vikt har en mycket hög stabilitet och dessutom kan transporteras med helikopter. Polyetenbrunnarna är enkla att montera och installera, vilket gör dem extremt användarvänliga. TechnoAlpins stålbrunnar har tagits fram specifikt för snölansar. De gör att lansen enkelt kan installeras på plats och minskar tid och kostnader för montage.

Startklara snöanläggningssystem

Våra kunders framgångar är även våra framgångar. Därför utvecklar vi tillsammans skräddarsydda snöläggningssystem för bästa resultat.

Låt vattnet flöda!

Pumpstationer, lagringsdammar, kyltorn och kompressorer: Vi garanterar en säker luft- och vattenförsörjning för ditt snötillverkningssystem i decennier.

Överblick med högsta precision

Med hjälp av en unik styrprogramvara lyfter vi teknisk snöläggning till en ny nivå och levererar en resursoptimerad lösning som hjälper våra kunder att lyckas.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: