Programvara för administration av skidområden

Den nya SNOWMASTER-APPEN från TechnoAlpin

SNOWMASTER-appen markerar det nästa steget mot digitalisering av skidanläggningar. Den ger cheferna för skidanläggningar en obegränsad överblick av snötillverkningsprocessernas planering och förlopp.

TechnoAlpin är den första och enda leverantören som förser skidanläggningar med väderprognoser för snötillverkning. Detta kan åstadkommas tack vare många års expertis och noggranna beräkningar. TechnoAlpin har lyckats utveckla en produkt som totalt förändrar hanteringen av skidanläggningar.

Produktionsprognos

Översikt över data

Information i realtid.

Översikt över snöläggningsmålen

Individuell anpassning

Står till förfogande utan kostnad

Produktionsprognos

Baserat på detaljerade väderprognoser planlägger SNOWMASTER-appen mängden snö som kommer att kunna tillverkas under de närmaste dagarna och mängden vatten som krävs för detta. Den detaljerade informationen om framtida kostnader, resurskrav och temperaturer kommer att vara oumbärlig i framtiden för optimerade planeringsprocesser på skidanläggningar. Detta möjliggörs av data från ATASSplus.

Översikt över data

SNOWMASTER-appen kan komma åt stora mängder av ATASSplus data gällande tillverkad snömängd, användningsgrad, vattenförbrukning och temperaturer. Systemet styrs fortfarande av snötillverkningsteamet genom ATASSplus och all data som krävs för beslutsfattning visas snabbt och tydligt i realtid med SNOWMASTER-appen.

Information i realtid.

Hur mycket snö finns det i backen? Hur många timmar har snökanonerna använts? Hur många snökanoner var i drift? Och viktigast av allt: När kan jag öppna skidanläggningen? Svaren på dessa och andra frågor sammanfattas snabbt och tydligt i SNOWMASTER-appen med hänvisning till individuella backar. Därmed underlättar appen kommunikationen mellan ledningen och snötillverkningsteamet.

Översikt över snöläggningsmålen

SNOWMASTER-appen ger en enkel överblick av snötillverkningens fastställda mål och faser. Den visar tydligt vilken snötillverkningsfas som pågår för tillfället och hur resurserna kan användas på bästa sätt tack vare informationen som tillhandahålls av väderprognoserna. Det är möjligt att se om snötillverkningens inställda mål eller om målet för säsongen redan har uppnåtts.

Individuell anpassning

Diverse skidområden kan visas i SNOWMASTER-appen och olika grupper av backar kan matas in för varje individuellt skidområde vilket ger en snabbareåtkomst till information om relevanta prioriteringar. All data i SNOWMASTER-appen är även uppdelad efter höjd vad gäller väderprognoser, resurskrav och snötillverkning.

Står till förfogande utan kostnad

En licens för SNOWMASTER-appen medföljer kostnadsfritt med ett ATASSplus uppdateringsavtal. Du kan helt enkelt aktivera den och få omedelbar åtkomst i realtid till all information.

Ta morgondagens beslut idag

Data från SNOWMASTER-appen utgör ett tillförlitligt beslutsunderlag för efterföljande steg inför säsongsöppningen och planeringen av resurserna Appen är därmed nästa steg mot smart kommunikation i skidområdena. Därmed bevisar TechnoAlpin ännu en gång hur viktig en fortlöpande innovationsprocess är för framtidsinriktade lösningar inom snöläggningen.

Broschyr

Bilder & filmer

Broschyr

Bilder & filmer

Överblick med högsta precision

Med hjälp av en unik styrprogramvara lyfter vi teknisk snöläggning till en ny nivå och levererar en resursoptimerad lösning som hjälper våra kunder att lyckas.

Startklara snöanläggningssystem

Våra kunders framgångar är även våra framgångar. Därför utvecklar vi tillsammans skräddarsydda snöläggningssystem för bästa resultat.

Praktiskt stöd

Olika appar för Android och iOS som hjälper till vid teknisk snöläggning förenklar vardagen för våra kunder.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: