Individuella snötillverkningssystem för högsta effektivitet

Startklara snöanläggningssystem

Snötillverkningssystem är mycket komplexa tekniska system som består av en mängd olika komponenter. För optimal snötillverkning måste alla ingredienser vara exakt anpassade. TechnoAlpin utvecklar därför parallellt vid sidan av snömaskiner också alla maskinkomponenter i föregående och efterföljande led. Utöver vattenbehållare, pumpstationer, fältledningar, kompressorstationer, brunnar och ventiler, omfattar sortimentet också styrprogramvaran.

För att underlätta regelbundet underhåll erbjuder TechnoAlpin underhållsavtal för hela systemet. Dessa kan tecknas för snökanonerna och tillhörande ventiler, men även maskinutrymmen kräver regelbundet underhåll. Snökanonerna och pumparna kontrolleras av utbildade tekniker beträffande elektronik, mekanik och hydraulik. Eventuella avvikelser som uppstår kan åtgärdas direkt, så att systemet fungerar som det ska.

Rådgivning & planering

Genomförande

Logistik

Rådgivning & planering

Personlig rådgivning

TechnoAlpin är övertygade om att en perfekt matchad systemplanering är grunden för en energieffektiv snötillverkning. De särskilda behoven definieras därför exakt tillsammans med respektive skidområde för att dimensionera det anpassade systemet på rätt sätt. Målet är här alltid att möjliggöra en grundsnöläggning inom 72 timmar för att optimalt utnyttja snöfönstret och sålunda spara resurser . Vid systemplaneringen väljs alltid den snökanon ur TechnoAlpins breda utbud som bäst uppfyller kraven i det aktuella området.

Skräddarsydd systemplanering

Genom det intensiva samarbetet mellan de olika avdelningarna blir de tekniska, hydrauliska och elektriska komponenterna i hela snötillverkningssystemet individuellt valda och specificerade. Baserat på denna information tas av arkitekterna en omfattande översiktsplan fram för hela snötillverkningssystemet. I dessa så kallade översiktsplaner listas fältinstallationer, maskinrum och snötillverkningskomponenter mycket noggrant och matchas med varandra.

Personlig rådgivning från A till Ö

För den operativa planeringen och styrning av projekt är en personlig projektledare ansvarig från TechnoAlpin. Efter beställning är projektledaren den primära kontakten för kunden. Hen skapar orderlistor och övervakar utvecklingen av byggnationen. Hen arbetar nära tillsammans med logistikavdelningen för att samordna leveranser av komponenter.

Genomförande

Kompetent organisering av byggarbeten

Också på byggarbetsplatsen tillhandahåller TechnoAlpin en individuell vägledning. Anläggningen av snötillverkningssystemen samordnas och övervakas av våra erfarna projektledare. De besöker regelbundet byggarbetsplatserna och övertar även platsansvaret för startklara snötillverkningssystem. De utser och samordnar arbetslaget samt ansvarar för arbetssäkerheten. När arbetet är klart genomför projektledaren idrifttagningen tillsammans med kunden och håller en gedigen introduktion innan det slutliga överlämnandet av snötillverkningssystemet sker.

Säkerheten framför allt

Högsta säkerhetsstandard för alla medarbetare är av största vikt för TechnoAlpin. Sedan december 2009 har TechnoAlpin följt ledningssystemet för arbetsmiljö enligt ISO 45001 (tidigare OHSAS 18001), vilket syftar till att förhindra olyckor i arbetet och förbättra de anställdas hälsa på arbetsplatsen. Svetsarbetet på pump- och rörsystemen bidrar i hög grad till säkerheten och kvaliteten hos anläggningen. Här håller sig TechnoAlpin till bestämmelserna i ISO 3834-2.

Logistik

Tillförlitlig logistik och leverans

Kärnverksamheten i logistiken är orderingången och kontrollen, samt organisationen av transporten på olika byggarbetsplatser. Den fungerande samordningen mellan inköp, lagring och spedition är här av särskild betydelse. TechnoAlpin tillverkar alla snökanoner vid huvudkontoret i Bolzano (Sydtyrolen/ITA). Därifrån levereras de sedan till kunder över hela världen. Oframkomliga vägar och importrestriktioner är bara några av de utmaningar som måste övervinnas med hjälp av kompetens och erfarenhet hos TechnoAlpin.

Låt vattnet flöda!

Pumpstationer, lagringsdammar, kyltorn och kompressorer: Vi garanterar en säker luft- och vattenförsörjning för ditt snötillverkningssystem i decennier.

Grunden i varje system

Ett noggrant planerat försörjningsnätverk av underjordiska rör- och systemledningar utgör en viktig grund för varje snötillverkningssystem.

Överblick med högsta precision

Med hjälp av en unik styrprogramvara lyfter vi teknisk snöläggning till en ny nivå och levererar en resursoptimerad lösning som hjälper våra kunder att lyckas.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: