Intuitiv. Intelligent. Effektiv.

ATASSpro – exakt avstämd programvara för effektiv snöläggning

Ett helautomatiskt och intelligent styrsystem i snöläggningssystemet är förutsättningen för en energieffektiv snötillverkning. Endast med ett kraftfull styrprogram, är det möjligt att utnyttja det allt kortare temperaturfönstret optimalt för snötillverkning och på bästa sätt reagera på förändringar. Det har en positiv effekt på kostnaderna. Programvaran ATASSpro kombinerar de bästa funktionerna från de beprövade styrsystemen Liberty och ATASSplus i ett enda system. Samtidigt har funktionerna uppdaterats radikalt och anpassats till den moderna programvarutekniken. Således kombinerar ATASSpro total säkerhet och förtrolighet med nytt och originellt. Unik enkelhet.

För att underlätta regelbundet underhåll erbjuder TechnoAlpin underhållsavtal för hela systemet. Dessa kan tecknas för snökanonerna och tillhörande ventiler, men även maskinutrymmen kräver regelbundet underhåll. Snökanonerna och pumparna kontrolleras av utbildade tekniker beträffande elektronik, mekanik och hydraulik. Eventuella avvikelser som uppstår kan åtgärdas direkt, så att systemet fungerar som det ska.

Kortare inlärningstid

Högre säkerhet

Tydlig display

Optimerad resursanvändning

Total kontroll

Ökad driftsäkerhet

Databaserat beslutsfattande

Ingen förlorad tid

Kortare inlärningstid

Användningen av ATASSpro är enklare än någonsin – för alla och överallt. Även utan föregående kännedom om annan snötillverkningsprogramvara, får användaren en snabb åtkomst till huvudfunktionerna tack vare den intuitiva funktionen. Vare sig det handlar om visning på ultrabreda bildskärmar, i flerskärmsläge eller i MobileAPP, möjliggör det helt nya gränssnittet med det revolutionerande navigeringskonceptet att ATASSpro kan användas på det sätt man önskar. Det ger mer tid över till det väsentliga.

Högre säkerhet

Tack vare Multiuser Access skapas en separat inloggning för varje användare av systemet. Den omfattande tilldelningen av åtkomsträttigheter gör det möjligt att bevilja olika användare olika rättigheter för systemstyrningen, så att systemet inte kan manövreras av obehöriga. Alla i snötillverkningsteamet har möjlighet att anpassa visningen utifrån sina egna personliga preferenser och arbetsuppgifter.

Tydlig display

Navigeringskonceptet i ATASSpro har ett överskådligt system med olika flikar, vilket möjliggör snabb och direkt åtkomst till olika inställningar såsom kartor, väderstationer, analyser, kameror, dokumentation och maskinrum. Det är inga problem att integrera webbkameror i systemet. I systemöversikten kan man enkelt välja önskade widgetar (t.ex. förbrukning, aktiva snökanoner), så att varje användare kan konfigurera sin egen kontrollpanel. Det minskar tidsåtgången för hanteringen av systemet avsevärt.

Optimerad resursanvändning

ATASSpro erbjuder en kontinuerlig överblick över hela snötillverkningssystemet och möjliggör en helautomatisering. Hela systemet konfigureras och styrs med hjälp av en så kallad SnowProcess Detta betyder att snötillverkningsprocessen startar automatiskt så snart förhållandena är korrekta. ATASSpro anpassar snötillverkningsparametrarna till rådande förhållanden och resurser och fördelar därmed vattnet i skidområdet med optimal effekt. Det helt automatiska systemet kan anpassas till de enskilda kraven på hela skidområdet.

Total kontroll

Den nya övervakningsfunktionen ger en mycket bra översikt över snöläggningen tack vare en speciell zonkontroll: välj bara ut ett område för att enkelt kontrollera specifika värden för olika snökanoner. Översiktsvyn ger dessutom en detaljerad översikt över alla maskinrum, där man även kan välja specifika rum och övervaka dem.

Ökad driftsäkerhet

Integrationen av kameror och webbkameror i ATASSpro ger inte bara en total översikt utan ökar naturligtvis också driftsäkerheten. Detta är särskilt fördelaktigt i maskinrummen där kamerorna gör det möjligt att övervaka processer och samtidigt hantera större händelser. Meddelanden och push-meddelanden i MobileAPP spelar sin roll genom att säkerställa att inga händelser missas.

Databaserat beslutsfattande

ATASSpro ger stora mängder data som fungerar som ett brett beslutsunderlag. Med hjälp av analysverktygen kan man göra en enkel och exakt utvärdering av snösäsongen. Det förbättrade väderprognosverktyget ger dessutom en lokal väderprognos för de kommande två veckorna som beräknas specifikt för de höga kraven inom snötillverkning. Det uppdateras varannan timme vilket ger ett perfekt underlag för planering och förutsägelse av snöproduktionen. vilket underlättar planering, hantering och beslutsfattning.

Ingen förlorad tid

Tack vare den nya infrastrukturen kan man få åtkomst till systemet från flera olika platser samtidigt, helt oberoende av varandra. Det nya fleranvändarläget gör det möjligt för flera personer att använda programvaran samtidigt. Mobilappar med push-meddelanden gör det möjligt för användarna att vara informerade hela tiden.

Framtiden i sikte

TechnoAlpin vidareutvecklar ständigt programvaran ATASSpro. Intensiv forskning och kontinuerlig kommunikation med kunderna har skapat en styrprogramvara som leder skidorterna in i framtiden: Nya verktyg skapar ständigt nya möjligheter, förbättrar prestandan och ökar systemets driftsäkerhet. Uppdateringarna innebär kontinuerliga förbättringar och garanterar att programvaran alltid är aktuell.

Broschyr

Bilder & filmer

Broschyr

Bilder & filmer

Administrationsprogramvara för skidanläggningar

Appen SNOWMASTER ger driftsansvariga för skidanläggningar full insyn i snötillverkningsprocessens planering och förlopp.

Praktiskt stöd

Olika appar för Android och iOS som hjälper till vid teknisk snöläggning förenklar vardagen för våra kunder.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: