Säker vattentillförsel och optimerat lufttryck för maximal snöproduktion

Tillförlitlig vatten- och luftförsörjning

För att snöläggningen ska vara tillförlitlig måste snökanonerna konstant förses med tryckluft och vatten. TechnoAlpin har garanterat en säker luft- och vattenförsörjning för snöläggningssystem i decennier. Detta är möjligt tack vare ett perfekt avstämt system som består av optimerade pumpstationer med IO Link-teknik, individuellt dimensionerade lagringsdammar, miljövänliga och energisnåla kompressorer, motståndskraftiga ventiler och innovativa kyltorn. Alla komponenter måste uppfylla de högsta tekniska kraven. TechnoAlpin erbjuder skräddarsydda lösningar för olika lokala förhållanden och individuella krav och behov.

Pumpstationer

Lagringsdammar

Kompressorer

Kyltorn

Ventiler

Pumpstationer

Hjärtat i all snötillverkning

En minutiöst planerad pumpstation är grundläggande för tillförlitlig drift av ett snöläggningssystem. Den förser snökanonen med vatten och bygger upp det vattentryck som krävs för en effektiv drift. Det gör pumpstationen till hjärtat, och samtidigt den mest unika delen, i ett snöläggningssystem. I planeringen behöver man ta hänsyn till en rad parametrar, till exempel vattenförsörjningen och storleken på anläggningen. Därför planerar TechnoAlpin varje pumpstation med hänsyn till alla lokala förhållanden och anpassar dem efter territoriella egenskaper. Användning av komponenter av hög kvalitet och regelbundet underhåll ser till att pumpstationen fungerar tillförlitligt och säkerställer en problemfri drift av systemet.

Maskinrum 4.0 med IO-Link: Smart, innovativt och pålitligt

IO-Link är världens första standardiserade IO-teknik (IEC 61131-9) och en vidareutveckling av tidigare beprövad kommunikationsteknik för sensorer och ställdon. Data från intelligenta sensorer utgör grunden i maskinrum 4.0. Dessa ser till att pumpstationen regleras felfritt via PLC-styrningen. Med IO-Link sker all överföring av mätvärdena digitalt, vilket innebär att man slipper den ofta feldrabbade överföringen av analoga signaler. IO-Link förenklar och effektiviserar alla steg, från planeringen och installationen av systemet till drift och underhåll, vilket leder till långsiktigt lägre kostnader. Tack vare en intelligent parameterhantering och genomgående enhetsdiagnos kan dessutom stilleståndstiderna minimeras.

Lagringsdammar

Säker drift hela säsongen

För snötillverkning behövs vatten under högt tryck. För att man ska kunna uppnå ett optimalt och snabbt snöläggningsresultat måste det därför finnas tillräckligt med vatten, så att det inte uppstår resursbrist eller några oförutsedda fel i snötillverkningssystemet. Därför anlägger man ofta reservoarer som garanterar att det finns tillräckligt med vatten till snöläggningssystemet under hela säsongen. TechnoAlpin designar och bygger reservoarer i olika storlekar och alltid med hänsyn till de lokala förhållandena och de individuella behoven hos respektive system. Reservoarens kapacitet anpassas efter ytan som ska snöläggas.

Kallt men isfritt

I bästa fall kan reservoaren placeras en bit ovanför pumpstationen. Då rinner vattnet med självfall mot pumpstationen tack vare lutningen, vilket innebär att det inte krävs några extra energi för detta. Om lufttemperaturen är lägre än vattentemperaturen cirkuleras vattnet i reservoaren med hjälp av tryckluft. Detta gör dels att vattnet kyls ytterligare vilket ger en optimal snöläggning, dels förhindrar vattnets ständiga rörelse att lagringsdammen fryser.

Kompressorer

Maximal snöproduktion tack vare optimerad tryckluft

Snökanonens maximala prestanda kan endast uppnås genom att den komprimerade luften kyls till optimala temperaturer. Därför satsar TechnoAlpin på snöläggningssystem med moderna kompressorer med en sofistikerad luftberedningsteknik. För den tryckluft som krävs har snökanonerna antingen en integrerad lokal kompressor, eller så förses de med tryckluft via tappställen i brunnarna som i sin tur försörjs av en central kompressorstation. I kompressorstationen produceras den tryckluft som behövs och leds sedan till brunnarna via ett nät av rörledningar.

Energisnål och miljövänlig

Lokala kompressorer är installerade direkt i snökanonen. Tack vare användningen av kompressorer med integrerad luftkylare har luften alltid optimal drifttemperatur. Kompressorerna är dessutom helt oljefria, vilket gör att de har litet underhållsbehov och är mer miljövänliga. Den nya oljefria, vridkolvskompressorn drivs av samma elmotor som turbinen, vilket innebär att det inte behövs någon extra motor till kompressorn.

Kyltorn

Energieffektiv snötillverkning genom optimal vattentemperatur

Vattentemperaturen är en av de avgörande faktorerna för den konstgjorda snötillverkningen. Därför behöver ett snöläggningssystem ett vattenkylsystem för att säkerställa den rätta vattentemperaturen för snöläggningen. TechnoAlpin har därför konstruerat egna kyltorn som används i snöläggningssystem, vars komponenter har utvecklats för extrema förhållanden. Genom användning av perfekt tempererat vatten blir prestandan hos de enskilda snömaskinerna optimerad och sålunda ökas energieffektiviteten. Dessutom kan snöläggningen påbörjas tidigare tack vare kylningen av vattnet och är därmed mer flexibel när det gäller väderförhållanden.

Optimala lösningar för snöbeläggningssystem

De nya kyltornen i Cooltech-serien har tagits fram enkom för användning i snöläggningssystem. Det avancerade funktionssättet bygger på att vattnet kyls genom den omgivande luften: Vattnet leds om med hög precision via ett honeycomb-system och kyls av den kalla luften. Det kylda vattnet samlas upp i en kallvattenbassäng under kyltornet. Alla luftintag, kontakter och ledningar är belagda med ett särskilt, isolerande hölje och utrustade med ett värmesystem. Det skyddar under tuffa förhållanden och säkerställer en tillförlitlig drift. Olika kåpor eller träpaneler minimerar dessutom den visuella påverkan i landskapet.

Ventiler

Hydromat W3: Extrem motståndskraft

Ventilerna i ett snötillverkningssystem måste vara extra motståndskraftiga. Förutom kyla, väder och vind måste de klara ett vattentryck på upp till 100 bar. TechnoAlpin utvecklar ventiler som uppfyller de högsta tekniska kraven. Till våra fläktkanoner används ventiler från serien Hydromat W3. Dessa helautomatiska tryckreglerventiler har en automatisk låsfunktion i händelse av olyckor och en integrerad utloppsventil. Genom en reducering av vattenflödet och avancerad teknik möjliggör ventilerna en steglös reglering av vattentrycket. Vid anslutning till en helautomatisk snömaskin garanterar Hydromat W3 en helautomatisk drift.

YB- och YC-ventil: Innovativ och pålitlig

Snölansarna från TechnoAlpin är utrustade med helautomatiska tryckreglerventiler av typen YB eller YC. Dessa innovativa ventiler är resultatet av vårt forskningsarbete. Tack vare en intelligent kommunikationsmodul kan de styras via styrprogramvaran och är utrustade med en patenterad automatisk låsmekanism som aktiveras vid strömavbrott. Den optimerade vattentömningen garanterar störningsfri drift utan risk för isbildning. YC-ventilen reglerar vattentillförseln för lansar med lokal kompressor, medan YB-ventilen reglerar vatten- och lufttillförseln för lansar med central luft. Genom att kretsarna för luft och vatten är separerade hindras också vatten från att tränga in i luftströmmen.

Startklara snöanläggningssystem

Våra kunders framgångar är även våra framgångar. Därför utvecklar vi tillsammans skräddarsydda snöläggningssystem för bästa resultat.

Grunden i varje system

Ett noggrant planerat försörjningsnätverk av underjordiska rör- och systemledningar utgör en viktig grund för varje snötillverkningssystem.

Överblick med högsta precision

Med hjälp av en unik styrprogramvara lyfter vi teknisk snöläggning till en ny nivå och levererar en resursoptimerad lösning som hjälper våra kunder att lyckas.

Your Browser is not supported!

You are using an outdated browser. To have the best experience use one of the following browsers: