Nendaz och Veysonnaz: Närmare än någonsin tidigare!

Sedan några år tillbaka följer Remontées Mécaniques SA, företaget som driver skidorterna Veysonnaz och Nendaz som tillhör det välrenommerade skidområdet 4 Vallées i schweiziska Valais, ett ambitiöst investeringsprogram. Målet är att göra hela området mer attraktivt, och framför allt att öka snösäkerheten. 2019 fortsatte programmet med ett projekt i skidområdet Creppon.

Utökningen 2019 hade två mål: Ett bättre gemensamt nyttjande av vattenresurserna genom att koppla samman anläggningarna Nendaz och Veysonnaz samt en utökning av snöläggningssystemet för att garantera snösäkerheten i de nya pisterna. De båda anläggningarna hade inte varit sammankopplade tidigare. 

Tack vare projektet optimerades hanteringen av vattenresurserna ytterligare. Det möjliggjorde ett vattenutbyte mellan de båda sjöarna Lac de Cleuson (25 miljoner m³) och Lac des Dix (400 miljoner m³). Denna förbindelse mellan de båda anläggningarna upprättades genom att man lade mer än 16 km gjutjärnsrör. Installationsarbetet avslutades med att man byggde två nya maskinrum och 13 ventilkammare.

TechnoAlpin installerade dessutom 128 extra brunnar i pisterna. 50 TR8, 11 TF10 och 45 V3ee-lansar kompletterade det befintliga snöläggningssystemet. Skidområdet hade redan 200 fläktkanoner från TechnoAlpin sedan tidigare. 

Ytterligare referenser