Teknisk snötillverkning som grund för vintersport

Teknisk snöläggning är nu grunden för vinterturismen. Utan snöläggning skulle backarna inte längre uppfylla de ökade kraven. TechnoAlpin garanterar därför optimal snökvalitet i pisterna och ger stora möjligheter till planering av säsongsöppnandet av skidområden.

Tekniskt framställd snö består uteslutande av vatten och luft. Den skiljer sig alltså inte från natursnö. För att simulera kristallisering av snöflingor från snöfall, används snömaskiner. TechnoAlpin erbjuder tre olika typer av snömaskiner: Snökanoner, snölansar och en snömaskin för varma temperaturer, den så kallade Snowfactory.

I den tekniska snötillverkningen producerar så kallade kärnbildare en blandning av vatten och tryckluft, som vid tillämpning i atmosfären bildar snökärnor (nuklider). Genom snömaskinernas munstycken finfördelas vattnet i fina droppar som förbinder sig med nukliderna. På sin väg till marken fryser de sedan till snökristaller. Denna process simuleras olika av olika snömaskiner: Hos fläktkanonerna görs detta via ett utblås, hos snölansar utnyttjar man den naturliga fallhöjden med upp till 10 meter.

21_Colfosco
83_Colfosco

I likhet med naturligt snöfall måste också vid teknisk snöläggning luftens temperatur och fuktighet ha de nödvändiga förutsättningarna. När det gäller snöläggning talar man därför om wet-bulb, som består av förhållandet mellan temperatur och relativ fuktighet. Wet-bulb är alltid lägre än utetemperaturen. Ju fuktigare luften är, desto mindre fukt kan den absorbera. Samtidigt är lägre temperaturer nödvändiga för att snökristaller ska kunna bildas av vattendropparna.

Snökanoner från TechnoAlpin producerar snö från en wet-bulb på -2,5 ° C. Vid mycket låg luftfuktighet kan denna temperatur nås redan vid lätta plusgrader, vid hög luftfuktighet är minusgrader nödvändiga. Vid temperaturer runt fryspunkten talar man om gränstemperaturer. Särskilt vid dessa gränstemperaturer är också vattentemperaturen avgörande. Därför används kyltorn för att uppnå optimal vattentemperatur och för att öka effektiviteten hos snötillverkningssystem.

Snömaskiner är bara en av många komponenter i ett snötillverkningssystem. Det är nödvändigt att olika komponenter görs optimalt kompatibla med varandra så att snökanonen i rätt tid försörjs med rätt tryck, och rätt mängd vatten.

Rätt snömaskin på rätt plats

För optimal användning av de regionala förutsättningarna och de tillgängliga resurserna är valet av rätt sorts snömaskin central. Beroende på temperatur, behövd mängd snö, lutning och vindsituation, faller valet på en individuell lösning mellan snökanoner och snölansar. Båda snömaskinerna är tillgängliga i både helautomatiska, såväl som manuellt styrbara versioner och kan användas för produktion av olika snötexturer (från helt torr till våt). Forskningsavdelningen Hos TechnoAlpin strävar man ständigt mot att göra TechnoAlpins snömaskiner mer effektiva . Målet är att producera mer snö för resurserna för att spara kostnader och skydda miljön.

Sedan 2014 erbjuder TechnoAlpin förutom dessa två vanliga snömaskiner också Snowfactory, en snöfabrik för varma temperaturer. Denna snömaskin är inte tänkt som en ersättning för klassisk snö, utan kompletterar och förlänger tillämpningen av teknisk snöläggning. Die Snowfactory är särskilt lämplig för tillställningar, snöläggning av mindre pister och nordiska centrum.