Isfri snösäkerhet. Bästa användarvänlighet.

Lansarna i V-serien från TechnoAlpin, utmärker sig genom sina runda huvud, som håller ett optimerat ytförhållande mellan den inre och yttre ytan. Tack vare ett honeycomb-system möjliggörs ett visst system för värmeöverföring så att lanshuvudet förblir isfritt även i ogynnsamma väderförhållanden med hjälp av försänkta munstycken i aluminium.

Snölansen V3 har 4 styrnivåer, vilket genererar optimal snökvalitet både i gränstemperaturområdet och i kalla temperaturer. Lansen finns i manuell och automatisk version. Ventilblocket på lansröret och den lätta uppbyggnaden med insticksförbindningar möjliggör en extremt användarvänlig snötillverkning.

Bilder och broschyrer
Tekniska komponenter
Mobilitet och mångsidighet
Fakta och siffror

Bilder och broschyrer

Tekniska komponenter

Lanshuvud

Massan och den yttre ytan av lanshuvudet har minskats, och på samma gång har den inre ytan ökats. Därmed har värmeöverföringen inifrån till utifrån förbättrats. Nedsänkta drivmunstycken av anodiserat aluminium höjer dessutom värmeöverföringen till munstyckskropparna.

Lanshuvudet kännetecknas också av en optimerad anordning av de reglerbara munstyckena och en förstorad öppningsvinkel mellan kärnbildarna. Därigenom uppnås en förbättrad snötillverkning.

V3_Head

Lansuppbyggnad

Den robusta mekaniska konstruktionen av härdat stål garanterar hög stabilitet och underlättar en enkel montering genom kontaktdonen. Med hjälp av den hydrauliska lyftcylindern justeras lansens höjd. Styrskåpet är kompakt och lättillgängligt.

TA. Lanze 005

Oljefri kompressor

Snökanonerna från Techno Alpin är utrustade med en oljefri kolvkompressor av aluminium med en integrerad kylningskrets. Sedan 1999 kan snökanonerna tack vare detta system placeras i alla vinklar. De oljefria kompressorerna från företaget Kaeser arbetar dessutom extra miljövänligt och ser till att ingen olja spills i naturen från snöläggningen. Med samma fläkteffekt förbrukar de mindre energi och behöver inte årligt underhåll. På grund av man inte använder oljefilter, oljeavskiljningspatroner, övervakning av oljenivån och anti-kondensationsvärmare, kan de årliga driftskostnaderna för ett snötillverkningssystem också reduceras.

Ventilteknik

Automatventilen YB av tryckklassen PN 100 reglerar vattentrycket och vattenflödet samt luftflödet hos snölansen. Öppnings. och stängningscykeln inkluderar vattendränering och avluftning. Ventilen har en patenterad låsmekanism som garanterar automatisk stängning i händelse av strömavbrott.

YB_3

Ventilblock

Ventilblocket på ovansidan kännetecknas av en särskilt god tillgänglighet som tillåter snabb och enkel rengöring av filter och avlopp utan att behöva stiga ned i schaktet. Vatten och luft kan anslutas lätt och utan risk för förväxling på grund av olika anslutningsstorlekar hos Camlock-kopplingarna.

TA. Lanze 002

Vattenfilter

Vattenfiltret med svetsfritt filter av kromnickelstål av typen WEDGE WIRE säkerställer problemfri drift, enkel rengöring och en lång livslängd.

TA. Lanze 004

Väderstation

För att snökanonen ska kunna justeras optimalt till rådande parametrar behövs aktuella väderdata. I väderstationen mäts och bearbetas därför den aktuella lufttemperaturen och den relativa fuktigheten alltid. Dessutom kan en vindriktnings-, en vindhastighet- och en snödjupssensor anslutas.

image_manager__right_img_tf10_piano_meteo

Instickssockel

De enkla och stabila instickskopplingarna på den mekaniska konstruktionen möjliggör snabb och effektiv initial installation och en lika enkel borttagning. Instickssockeln har ett dubbelt hålmönster och en plan botten och är därför lämplig för olika schakt- och betongfundament.

TA. Lanze 005

Mobilitet och mångsidighet

Den mobila uppbyggnaden

TechnoAlpin erbjuder också lansar på mobila underreden. Dessa är särskilt lämpliga för evenemang. Dessutom kan genom mobila lansar den optimala positionen för lansen hittas. Lansarna kan placeras på olika platser och prövas.

Fakta och siffror

LZ_K_V3_OF_VAR_automatic_Masszeichnung

Vikt

Plugin-bas
P
kg
20
Fast pelare
P1
kg
22
Roterande pelare
P2
kg
26
Stöd för lansrör
P3
kg
20
6 m lansrör med huvud och VAR
P4
kg
52
10 m lansrör med huvud och VAR
P4
kg
72
Komplett kompressor
P5
kg
90

Mått – 6 m

Högsta arbetsposition (15°)
H1
mm
7839
Lägsta arbetsposition (30°)
H2
mm
7231
Underhållsposition
H3
mm
1671

Mått – 10 m

Högsta arbetsposition (15°)
H1
mm
11703
Lägsta arbetsposition (30°)
H2
mm
10695
Underhållsposition
H3
mm
1671

Elektriska data

VAR märkspänning
V
24
VAR ström
kW
0,064
Kompressorspänning
V
400
Märkfrekvens
Hz
50
Kompressorström
kW
4,0
Stickkontakt (kompressor)
A
5x16

Vatten

Vattentryck
min
bar
15
Vattentryck
max
bar
60
Vattenfilter
mikron
250

Munstyckeskonfiguration

Nukleatorer
ant.
3
Fasta munstycken
ant.
6
Utbytbara munstycken
ant.
9
Justerbara steg
ant.
3+1
OBS:
Föremål för tekniska ändringar.