TL-lansserie: Ny dimension för snötillverkning

Lansserien TL erbjuder en ny dimension för snötillverkning: maximal och precis effektivitet genom hela temperaturkurvan! Snölansarna i denna lansfamilj arbetar alla enligt samma koncept och funktionsprincip. Tre olika lanshuvuden i kombination med det nya, universella lansröret resulterar i olika modeller, som skiljer sig åt genom antalet munstycksringar: 8-stegs TL8, fyrstegs TL4 och tvåstegs TL2.

Tack vare mångsidigheten hos lansserien och olika monteringskombinationer för munstycken och kärnbildare, så finns rätt snölans tillgänglig för varje installationsplats. Serien TL med TL8, TL4 och TL2, optimerar hållbar snöproduktion oberoende av förhållandena: marginella eller kallare temperaturer.

Få ut det mesta av din lans. Dra nytta av alla temperaturer.

En av de många innovationerna som erbjuds av lansarna TL består särskilt av den nya och kompakta mekanismen som styr kombinationen av ringar på lansen: den smarta fördelaren. Den smarta fördelaren, som är monterad direkt under lansens huvud, fungerar som ett ventilblock och möjliggör öppning och stängning av munstyckesringarna. Till exempel, med modellen TL8, kommer 8 olika snöproduktionssteg vara tillgängliga genom att kombinera öppningen av munstyckena på varje ring. Tack vare utformningen i flera steg går det att finjustera snökanonens vattenflöde så exakt som möjligt och därmed maximera snöproduktionen under alla temperaturförhållanden. Således erbjuder serien TL alltid optimal snöproduktion över hela arbetsområdet.

Perfekt avstämda komponenter

Lansarna i TL-serien är seriemässigt utrustade med högkvalitativa komponenter, som till exempel munstycken med keramiska insatser, en oljefri kompressor (för utförandet utan central luft), filtret utan svetsfogar och kärnbildare med rubininsatser. Dessa kännetecknas av en kontrollerad luftförbrukning och producerar en optimerad luft-vatten-blandning oberoende av vattentrycket. Genom användningen av dessa kärnbildare är snökvaliteten konstant optimal över hela pisten.

Tack vare dess utformning och placering direkt under lansens huvud, gör den smarta fördelaren det också möjligt att tömma ut den lilla mängden av resterande vatten i ventilen i snöstrålen med hjälp av tryckluft när faserna växlar. Därmed omvandlas varje vattendroppe till snö.

Robust konstruktion. Anpassningsbar efter behov.

Lansarna TL är monterade på den nya och lätta universella masten som har utformats av TechnoAlpin. Utformningen gör det möjligt dra ventilblockets samt lanshuvudets och tillvalskomponenternas alla strömförsörjningskablar inuti den. Detta eliminerar behovet av utstickande kabelkanaler på lansens rör, förebygger att is fastnar samt gör installationen mycket enklare. Det enkla och robusta stödet består av en fast pelare och en roterande pelare vilket gör det möjligt att kontinuerligt justera lansen horisontellt. Med den manuella lyftcylindern monterad i ett säkert arbetsläge, kan även lansens vertikala lutning justeras med lätthet. Fallhöjden kan anpassas till förhållandena och underhållsarbetet kan utföras på huvudet.

Var och en av de tre modellerna i TL-lansserien kan levereras i ett utförande för centraliserad tryckluft eller med en inbyggd (oljefri) kompressor för installationer utan centralluft. Som ett alternativ kan den också utrustas med en vädersond, en strålkastare med lysdioder och fjärrkontrollsats för självständig användning.

Nedladdningar


T
ekniska data
» Ladda ner


Broschyr
» Ladda ner
» Visa online